terug naar begin
naar pagina-einde
Afiŝoj - Mallonga listo     -     12 2024     -     Nombro: 423Printu ĉi tiun paĝon
Klarigoj pri la enhavo
Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.12.0 Zam-festo Esperanto Jette (Bruselo) 2011 2011 0000-00-00 600 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.21.0 XXXVa Hispana Kongreso de Esperanto – Lerida – 1975 1975 0000-00-00 599 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.11.0 XXVIIIUniversala Kongreso Wien 1936 – 8-15 aŭgusto 1936 ( 1936 0000-00-00 590 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.22.0 XXVIIa Hungarlanda Esperanto-Kongreso 1978 Budapeŝto 1978 0000-00-00 588 415Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.18.0 XVIIaj Floraj Ludoj Internaciaj 1936 0000-00-00 282 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.32.0 XVI. Congres Catala d’Esperanto 1933 Vendrell – Im 1933 0000-00-00 650 450


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.17.0 XVaj Floraj Ludoj Internaciaj 1933 0000-00-00 210 282Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.26.0 XVa Belga Esperanto-Kongreso La Panne 1926 2022-03-28 1000 650


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.16.0 XIaj Floraj Ludoj Internaciaj 1925 0000-00-00 282 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.36.0 Wie kennis wil maken met Esperanto… Kortrijk 1986 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.12.0 Wereldhulptaal Esperanto 1928 0000-00-00 327 530


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.25.0 Voordracht La Paca Stelo Concordia Ronse Henk Thien NL – Dro 1936 0000-00-00 367 548


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.29.0 Vlaanderens IJzermonument - Flandra Izer-monumento 0000 0000-00-00 993 580


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.17.0 Vizitu la Svisan Ekspozicion pri Radio-Telefonio Genève 21 m 1924 0000-00-00 500 354


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.04.0 Vizitu la svisan ekspozicion pri Radio-Telefonio – Genève 1924 0000-00-00 220 292


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.09.0 Vivu Esperanto kaj nia movado La bildo estis komputere prepa 0000 0000-00-00 279 215


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.03.0 VII. Internacia Foiro en Vieno, 7a - 14a de septembro 1924 1924 0000-00-00 318 230


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.05.0 Venu al Warszawa – Universala Jubilea Kongreso de Esperanto 1937 0000-00-00 698 502


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.26.0 Venu al la esperantista kulturdomo Grésillon 2012 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.24.0 Veliko Tarnovo Bulgario- Internacia Somera Universito 1984 1984 0000-00-00 715 540


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.14.0 Varna 33a Bulgara Esperanto Kongreso 1958 1958 0000-00-00 710 477


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.30.0 Valencia 48a Hispana Kongreso de Esperanto 1988 1988 0000-00-00 950 620


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.11.0 UK Antwerpen + IJK Leuven 1982 1982 0000-00-00 990 620Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.23.0 UK 2006 Florenco 2006 0000-00-00 66 108


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.44.0 TIROLO SANIĜO KAJ REFREŜIĜO EN LA MONTOJ... 2019-02-22 755 520


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.23.0 The Costs of European Linguistic (Non) Communiciation 0000 0000-00-00 980 678


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.30.0 Test 5000 – Leer gratis Esperanto – Antwerpen 0000 0000-00-00 420 297Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.38.0 Tentoonstelling Esperanto tussen gisteren en morgen – Kortrijk 2006 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.18.0 Tentoonstelling Al Triumfo Sint-Niklaas 0000 0000-00-00 650 500


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.22.0 Talenfestival Leuven 2011 2011 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.21.0 Talenfestival Leuven 2009 2009 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.10.0 Talenfestival Leuven 2008 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.33.0 Tagoj de la Esperanta Kulturo - Sofio '83 1983 0000-00-00 1000 646


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.45.0 Taalverwanten… niet zo ver weg 2010 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.22.0 Szczecin – Kongres Esperantystow 1976 1976 0000-00-00 562 414


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.13.0 SUK Someraj Universitataj Kursoj Lieĝo 1972 1972 0000-00-00 590 418


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.46.0 SUK Someraj Universitataj Kursoj Antwerpen 1976 1976 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.34.0 Suda Ameriko Politike 1999 0000-00-00 283 397Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.42.0 Stuur kandidaten die ja zeggen aan Esperanto naar Europa: SP 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.42.a Stuur kandidaten die ja zeggen aan Esperanto naar Europa: SP 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.15.0 Sturmulo - 50 jarojn Antifaŝista Esperanto Gazeto 1934-1984 1984 0000-00-00 670 470


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.39.0 STELLA MARIS OOSTENDE - XVa Kongreso de Flandra Ligo Esperantista 1950 2019-03-08 597 295


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.23.0 Stedelijke Esperanto Vereniging – cursus stadhuis [Kortrijk] 1929 0000-00-00 552 368


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.28.0 Stad Ronse – La Paca Stelo – Voordracht Gerard De Boes 1936 0000-00-00 730 543


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.31.0 Stad Ronse - 1931 - Gemeentefeesten 1931 0000-00-00 730 1000Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.27.r Stad Oudenaarde – Esperanto – Gerard De Boes 1936 0000-00-00 431 618


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.20.0 Stad Mechelen, Esperanto tentoonstelling 1933 0000-00-00 754 500


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.14.0 Stad Kortrijk – Jubileum-akte overhandigd namens de Kulturel 1985 0000-00-00 297 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.38.0 STAD KORTRIJK - BEIAARDCONCERT 1932 2019-03-08 428 621


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.05.0 Stad Damme - 7 Oogst 1949 - Grote Van Maerlant Hulde. Affich 1949 2017-12-11 730 550


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.43.0 Sovetia junualaro prepariĝas al la festivalo 1985 0000-00-00 980 684


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.33.0 Settimana Universitaria Sanmarinense 1983-1984 1983 0000-00-00 1000 700


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.53.0 Setmana Esperantista Girona 1987 0000-00-00 420 300


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.24.0 S. Stuit - Proefles op 1 april Staden 1937 0000-00-00 730 550


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.29.0 Ronse – La Paca Stelo - – Ivan H. Krestanov pri Bulgario 1938 0000-00-00 477 643


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.36.0 Revuo La Inventisto 0000-00-00 560 460Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.01.0 Renkontu kvar milionojn da amikoj en Danlando 1956 0000-00-00 995 620


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.02.0 Regularo de la Ledeberga Grupo Esperantista ‘La Tagiĝo’ 1924 0000-00-00 575 475


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.06.0 Reĝa Societo Bruĝa Grupo Esperantista 0000-00-00 250 363


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.04.0 Reĝa Bruĝa Grupo - Leert de internationale hulptaal Esperanto 1935 2017-12-11 620 427


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.41.0 Reĝa Bruĝa Grupo - Leert de internationale hulptaal Esperanto 1935 2019-02-22 620 427


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.15.0 Raymond Schwartz 2017-12-11 450 613


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.42.0 Quale lingua per l’Europa - Bologna 1989 0000-00-00 1000 700


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.24.0 Primoŝteno Stelo Semajno Jugoslavio 14-21 aŭgusto 1963 1963 0000-00-00 420 280


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.15.0 Pour se comprendre vite et bien! 0000-00-00 350 245


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.20.0 Postzegeltentoonstelling - Voorverkoop Esperanto-Postzegel A'pen 1982 0000-00-00 600 415


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.19.0 Paleis voor Schoone Kunsten – Propaganda-avond F.W. Buenting 1937 0000-00-00 525 355


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.18.0 Paco (Indiana saĝaĵo) 2003 0000-00-00 605 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.13.0 Oudenaarde - Bezoekt de Tentoonstelling van Esperanto op het Stadhuis 1933 0000-00-00 310 850


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.10.0 Openingsfeest Esperantohuis DE NATIONAL 2018 2018-08-31 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.19.0 Ontdek de wereld van het Esperanto – leer nu de universele t 0000 0000-00-00 384 276


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.31.0 Oezbeekse kinderdromen (Samarkand) 2001 SOB Kortrijk 2001 2017-12-11 603 420Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.30.0 Novaj ĉinstilaj pentraĵoj 1977 0000-00-00 326 254


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.32.0 Nord-Ameriko politike 1997 2020-02-11 283 401


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.25.0 Nico De Graan Esperanto-cursus Zwevegem 1937 0000-00-00 735 552


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.20.0 Movado sen Nomo - Pli bona mondo komenciĝas en via propra koro 2017-12-11 229 400Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.42.0 Movado sen Nomo - kalendaro 2023 2023 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.31.0 Mondmapo de Monato 1995 0000-00-00 310 430Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.35.0 Mondmapo 1968 0000-00-00 690 975


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.21.0 Monato – mapo Centra Ameriko politike 1998 0000-00-00 279 415


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.07.0 Moderne Chinese Schilderkunst – Esperantohuis Antwerpen 1994 1994 0000-00-00 440 295


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.15.0 Mnemonika Instituto de Prof. Fajnŝtein, Vilno, Pollando 1930 0000-00-00 470 315Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.09.0 Mirinda Kopenhago - 60a Universala Kongreso 1975 1975 0000-00-00 998 617


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.19.0 Miljara datreveno de St. Venceslao Praha 1929 1929 0000-00-00 1480 780


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.07.0 Menuo Gento 1913 1913 0000-00-00 300 194


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.12.0 Maribor – 7a Kongreso de EEU 2007 2007 0000-00-00 695 500


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.39.0 Mapo de la Ĉina Popola Respubliko 1984 0000-00-00 533 770


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.13.0 Mapo de Antverpeno 1928 2020-02-21 760 660


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.21.0 Mainz – Germana Esperanto-Kongreso - 1950 1950 0000-00-00 610 433


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.07.0 Madrid 53a UK 3-10 aŭgusto 1968 1968 0000-00-00 990 620


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.29.0 Madrid 47a Kongreso de Hispana Esperanto-Federacio 1987 1987 0000-00-00 970 663


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.28.0 Madrid 40a Hispana Kongreso de Esperanto 1980 1980 0000-00-00 995 620


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.11.0 Lyon’a Internacia Foiro 5-15 marto 1936 1936 0000-00-00 995 600


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.09.0 Lyon’a Internacia Foiro 2-15 marto 1931 1931 0000-00-00 995 695


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.10.0 Lyon'a Internacia Foiro 1934 1934 0000-00-00 1000 602


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.17.0 LKK dankas al Gerard Debrouwere 1960 0000-00-00 227 289


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.08.0 Leipzig-a Foiro – ĉiujare dufoje 0000 0000-00-00 600 450


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.41.0 Leert en verspreidt Esperanto 2017-12-11 847 620


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.06.0 Ledeberga Esperanto-Grupo – Diploma van Verdienste 1921 0000-00-00 570 365


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.38.0 Langues du Monde - World Languages 1980 0000-00-00 610 913


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.37.0 La Venko 1945 1985 0000-00-00 820 1056


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.32.0 La plej longa tago de Maria Theresia – 86a UK Zabreb 2001 0000-00-00 695 480


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.30.0 La Paca Stelo Ronse P. Kempeneers - Belgische radiopost 0000 0000-00-00 500 650


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.31.0 La Paca Stelo Ronse F. Schoofs – Esperanto als hulpwereldtaal 1930 0000-00-00 500 650


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.35.0 La Paca Stelo Ronse – kursus Esperanto – 1935 1935 0000-00-00 535 725


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.36.0 La Paca Stelo Ronse – kursus Esperanto – 1933-1934 1933 0000-00-00 453 730


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.04.0 La Paca Stelo Ronse – Esperanto-tentoonstelling 1930 0000-00-00 727 550


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.23.0 La Paca Stelo Ronse - Schmidt – Plooibare sportboten 1936 0000-00-00 463 730


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.10.0 La Paca Stelo – kursussen Esperanto 1932 1932 0000-00-00 730 543


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.15.0 La Internaciaj Letertagoj "Saluton, Naŭruzo" 2019 2019-03-08 0 0


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.27.0 La forgesitaj malliberuloj – Amnesty International 0000 0000-00-00 885 575


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.25.0 La Bruĝa Grupo Esperantista kunvenas... 0000-00-00 164 330


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.25.0 L’ESPERANTO Une langue plus facile que… 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.17.0 L.L. Zamenhof (bildo) – migranta ekspozicio – Flandra Ligo E 0000 0000-00-00 359 286Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.35.0 L.L. Zamenhof - Aŭtoro de Esperanto 0000-00-00 495 350


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.07.0 Krakovo (desegnaĵo kun turismaj kaj historiaj informoj) 1980 1980 0000-00-00 420 300


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.50.0 Koverto kun UNESKO-afiŝo 1958 0000-00-00 525 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.24.0 Kortrijk - Vlaamsch Huis – 1936 – Causerie over China 1936 0000-00-00 550 361


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.03.0 Konstruu kun ni... (UEA) 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.37.0 Kommunikatie zonder diskriminatie – Esperanto 0000 0000-00-00 555 413


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.28.0 Kolorigu vian vivon: Adelaide UK 1997 1997 2017-12-11 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.14.0 Klubo Esperantista ‘Espero’ Gendbrugo – Atesto 1916 0000-00-00 600 460


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.25.0 Kinderspel - Esperanto zonder woorden 1985 2021-12-02 600 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.17.0 Kies voor Esperanto 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.09.0 Kie loĝas esperantistoj en Nederlando 1946 0000-00-00 425 353


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.41.0 Kie Esperanto plej necesas? – Esperanto 2009 ĉar Eŭropa bezo 2009 0000-00-00 420 297Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.09.r Kiam ekfloras la lekanto – Ŝtata pupteatro Bulgario recto (d 1983 0000-00-00 690 486


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.03.0 Karolo Ŝolc - kurso en Blankenberge 1937 0000-00-00 735 550


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.26.0 Karolo Ŝolc - cursus in Oostende 1937 0000-00-00 738 552


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.04.0 Kalendaro: Saluton el la 81a UEAK, julio 1996 Prago 1997 0000-00-00 412 298


Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.13.0 Kalendaro por la jaro 2001 2001 0000-00-00 180 225


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.38.0 Kalendaro por la jaro 1916 1916 0000-00-00 234 316Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.05.0 Kalendaro Internacia Esperanto Kursejo Bulgario 1987 0000-00-00 665 494Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.06.0 Kalendaro Internacia Esperanto Kursejo Bulgario 1988 0000-00-00 470 682


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.39.0 Kalendaro Horoskopa 0000-00-00 303 139


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.09.0 Kalendaro Esperantotur Bruselo 1985 0000-00-00 413 185


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.12.0 Kalendaro Esperantotur 1981 1981 0000-00-00 400 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.06.0 Kalendaro El Popola Ĉinio 1989 1989 2017-12-11 540 500


Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.05.0 Kalendaro El Popola Ĉinio 1988 1988 2017-12-11 762 342


Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.04.0 Kalendaro El Popola Ĉinio 1986 1986 2017-12-11 352 249


Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.03.0 Kalendaro El Popola Ĉinio 1985 1985 2017-12-11 345 380


Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.02.0 Kalendaro El Popola Ĉinio 1976 1976 0000-00-00 245 260


Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.01.0 Kalendaro El Popola Ĉinio 1964 1964 2017-12-11 250 174


Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.12.0 Kalendaro de El Popola Ĉinio 1980 0000-00-00 380 330Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.35.0 Kalendaro 2016 2016 0000-00-00 111 85Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.20.0 Kalendaro 2015-2016 2015 0000-00-00 148 210Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.19.0 Kalendaro 2015 2015 0000-00-00 297 210Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.34.0 Kalendaro 2014 2014 0000-00-00 110 85Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.31.0 Kalendaro 2013 2013 0000-00-00 145 95Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.32.0 Kalendaro 2013 2013 0000-00-00 110 85Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.33.0 Kalendaro 2013 2013 0000-00-00 55 85Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.28.0 Kalendaro 2012 2012 0000-00-00 113 86Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.29.0 Kalendaro 2012 2012 0000-00-00 118 93Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.30.0. Kalendaro 2012 2012 0000-00-00 85 55Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.14.0 Kalendaro 2011/2012 Burundo 2011 0000-00-00 500 308


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.18.0 Kalendaro 2009 2009 0000-00-00 210 150Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.27.0 Kalendaro 2009 2009 0000-00-00 113 86


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.02.0 Kalendaro 2008 de Klubo "Espero", Tarĥankut, Ukrainio 2008 0000-00-00 425 296


Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.09.0 Kalendaro 2008 2008 0000-00-00 250 381Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.26.0 Kalendaro 2008 2008 0000-00-00 148 105Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.24.0 Kalendaro 2006 2006 0000-00-00 107 84Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.08.0 Kalendaro 2005 2005 0000-00-00 185 293Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.22.0 Kalendaro 2003 Skonpres 2003 0000-00-00 78 108Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.21.0 Kalendaro 1996 Prago 1996 0000-00-00 96 66


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.10.0 Kalendaro 1996 1996 0000-00-00 307 186


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.17.0 Kalendaro 1995 1995 0000-00-00 297 210Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.16.0 Kalendaro 1994 1994 0000-00-00 150 107Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.15.0 Kalendaro 1992 1992 0000-00-00 150 105Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.10.0 Kalendaro 1974 EPĈ 1974 0000-00-00 91 61Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.07.0 Kalendaro 'Vizaĝoj de Beijing' 1983 0000-00-00 130 257


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.07.0 Kalendaro – Internaciaj Masko-Festivalaj Ludoj Bulgario 2011 0000-00-00 418 294Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.11.0 Kalendaro - Pollando invitas 1985 0000-00-00 690 494


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.08.0 Kalendaro - Buroo de Esperanto-Turismo "Esperantotur" 1982 0000-00-00 388 200


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.03.0 Kalendaro 1987 0000-00-00 419 300Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.36.0 Kalendareto SAT 1959 0000-00-00 120 160Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.25.0 Kalendareto 2008 2008 0000-00-00 110 85Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.37.0 Kalendareto 2007 2007 0000-00-00 111 85Numero Titolo Jaro Dato en
01.10.11.0 Kalendareto 2004 CRI 2004 0000-00-00 191 206


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.50.0 Kajto chante l’Espéranto – Villeneuve d’Ascq 2002 2002 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.12.0 K.W.B. - Sint-Jozef - Brugge HYPNOTISME-AVOND 1955 2019-03-08 410 578


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.51.0 Jubilea Diservo Pasko Boulogne-sur-Mer 2005 2005 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.11.0 Japanujo kaj ĝia interna vivo – 1936 - Ronse - Scherer 1936 0000-00-00 490 335


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.17.0 Internacia Specimena Foiro Rio de Janeiro – 1937 - 15-X 1937 0000-00-00 700 450


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.01.0 Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco Kortrijk 25 1989 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.03.0 Internacia Libro-Komerca Kompanio de Ĉinio 0000-00-00 850 290


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.37.0 Internacia Esperanto-Kursejo Bulgario 1980 0000-00-00 670 470


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.06.0 Internacia Cseh-Instituto - Atesto - Frida Verheyde 1936 2016-12-17 294 224


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.17.0 Ilustrita Historio de la Laborista-Esperanto-Movado 0000 0000-00-00 593 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.39.0 IFEF – XXa Jubilea Kongreso 1968 Varna 1968 0000-00-00 698 490


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.24.0 Hypnotisme-Avond Verda Stelo 1955 2021-10-18 410 570


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.24.0 Hundertjahrfeier des Esperanto Eupen 30 Mai 1987 (A3) 1987 0000-00-00 297 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.10.0 Horizon-taal (A3) 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.11.0 Horizon-taal – De euro vervangt onze munt… (cursus Gent) (A3 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.35.0 Hispana Kongreso de Esperanto - Bilbao - 1966 1966 0000-00-00 538 384


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.23.0 Het Heilig Experiment 1953 2021-10-18 560 440


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.34.0 Heropening Kursus van Esperanto – La Paca Stelo Ronse 1940 1940 0000-00-00 730 530


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.11.0 Heropening der kursussen van Esperanto – Réouverture des cou 0000 0000-00-00 550 730


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.29.0 Hergé - La aventuroj de Tinĉjo en Tibeto 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.02.0 Guozi Shudian- El Popola Ĉinio 0000 0000-00-00 730 530


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.22.0 Groupe Espérantiste de Courtrai – cours d’Espéranto – Hôtel- 1929 0000-00-00 552 368Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.10.0 Grekujo bonvenigas vin – 61a Universala Kongreso 1976 1976 0000-00-00 985 680Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.04.r Grava katastrofo en Valencia Universitato 1932, rect 1932 0000-00-00 310 375


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.26.0 Granda Teatro de la Liceo - Opera Teatro de Sofio 1963 0000-00-00 650 392


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.36.0 Gezocht proefpersonen 1981 0000-00-00 340 214


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.21.0 Gent Leer Esperanto Prof. Laurent Instituut 1956 1956 0000-00-00 520 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.12.0 Genève – 31 julio – 7 aŭgusto – Somera Universitato en Esper 1925 0000-00-00 372 239


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.48.0 Fulda 19. Kongress IFEF 1967 0000-00-00 420 300


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.19.0 Franz HEIDLER - cursussen op meerdere plaatsen 1937 0000-00-00 730 495


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.02.0 Foiro de Reichenberg Ĉeĥoslovakio 18-25 aŭgusto 1935 1935 0000-00-00 370 250


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.15.0 Foiro de Reichenberg 16-23 aŭgusto 1936 1936 0000-00-00 940 610


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.16.0 Foiro de Reichenberg 15-22 aŭgusto 1937 1937 0000-00-00 940 614


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.14.0 Foiro de Reichenberg 15-21 aŭgusto 1931 1931 0000-00-00 930 630


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.01.0 Foiro de Reichenberg 1938 0000-00-00 370 250


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.18.0 Foiro de Praha 2an-9an de septembro 1923 1923 0000-00-00 1100 820


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.13.0 Foiro de Paris 15-31 majo 1937 1937 0000-00-00 986 646


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.52.0 Foire de Paris – 18 majo-3 junio 1935 1935 0000-00-00 600 400


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.18.0 Flandra Esperanto-Instituto - atesto Gust Balthazar 1935 2017-12-11 398 485


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.40.0 Festoj de Sankta Emeriko, Budapeŝto, 1930 majo-aŭgusto 1930 0000-00-00 950 630


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.30.0 Festo de Koloroj Menen – 5.2.2011 – Menen 2011 0000-00-00 598 400


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.01.0 Festival International d’Espéranto (Montpellier) – 1998 1998 0000-00-00 700 500


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.13.0 Exposition A la rencontre de l’Esperanto interlinque – 18-26 2003 0000-00-00 297 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.01.0 Europa heeft één betaalbmiddel, de euro... 0000-00-00 92 443


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.21.0 Esperanto? Volontiers! 2021-03-03 297 199


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.44.0 Esperanto, laat je verleiden (met ballon 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.31.0 Esperanto-stoomkursus 26-27 oktober 1985 Antwerpen 1985 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.09.0 Esperanto-ŝlosilo 0000-00-00 244 136


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.10.0 Esperanto-leergang Al Triumfo Sint-Niklaas 1927 1927 0000-00-00 564 440


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.08.0 Esperanto-leergang Al Triumfo Sint-Niklaas 1926 1926 0000-00-00 427 552


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.33.0 Esperanto-kursus Stad Antwerpen A3 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.32.0 Esperanto-kursus in Antwerpen – 13 november 1985 1985 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.02.0 Esperanto-cursus elke dinsdag en donderdag in de stedelijke 1979 2017-12-14 430 300


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.28.0 Esperanto-cursus Al Paco Oudenaarde De Boes 1932 1932 0000-00-00 432 618


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.09.0 Esperanto Weltsprache (Stuttgart) (A3) 1949 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.01.0 Esperanto uw tweede taal 2017-12-11 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.16.0 Esperanto uit je radio 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.39.0 Esperanto Tweede Taal voor Iedereen (Esperanto-Nederland) 1996 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.12.0 Esperanto Tweede Taal voor Iedereen (Esperanto-Nederland) 1996 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.11.0 Esperanto Taalproblemen Opgelost Voorgoed ! 0000-00-00 216 339


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.47.0 Esperanto Studie-weekeinden – FLE Bond van Arbeiders-Esperan 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.08.0 Esperanto Programita (Stichting voor internationale kommunik 0000 0000-00-00 443 342


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.13.0 Esperanto parolata 0000-00-00 15 60


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.20.0 Esperanto Literatuur 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.35.0 ESPERANTO LINGVO INTERNACIA 0000-00-00 153 304


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.03.0 Esperanto Langue de l'Europe 2017-12-11 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.05.0 Esperanto laat je verleiden 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.24.0 Esperanto kent ge na 16 lessen – Anna Nedergaard – november, 1932 0000-00-00 640 510


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.26.0 Esperanto kennen na 16 lessen is mogelijk – Karolo Ŝolc 1937 0000-00-00 730 500


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.01.0 Esperanto Kalendaro de SEU 1929 1929 0000-00-00 261 216


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.53.0 Esperanto kaj Ideologioj Gent 2001 2001 2017-12-25 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.37.0 Esperanto Internationale Taal – Cursussen Kortrijk 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.30.0 Esperanto Internationale Hulptaal (Brussel) 0000 0000-00-00 483 852


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.01.0 Esperanto Internationaal 0000 0000-00-00 205 598


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.02.0 Esperanto Internacia Lingvo (UEA) 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.35.0 Esperanto Internacia Lingvo - Restas loko por vi! 2017-12-11 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.24.0 Esperanto Internacia Lingvo 0000 0000-00-00 610 435


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.52.0 Esperanto Info 358.05.49 1979 2017-12-11 297 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.54.0 ESPERANTO IN LIER 16-19 SEP 2016 2016 2018-08-31 420 297Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.34.0 Esperanto Het international kommunikatiemiddel horizontaal 0000 0000-00-00 472 668Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.37.0 Esperanto en la mondo 2009 0000-00-00 420 595


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.11.0 Esperanto ĈSR 1947 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.22.0 Esperanto Centro Poprad (Slovakio) 1981 0000-00-00 845 598


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.04.0 Esperanto affiche voor aankondigingen, leeg (A4) 1977 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.19.0 Esperanto A chacun sa langue 2021-03-03 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.40.0 Esperanto 2e taal voor iedereen – Kortrijk – 1977 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.04.0 Esperanto 2000 Informatiebijeenkomst Leuven 1979 1979 0000-00-00 600 400


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.34.0 Esperanto 1887-1987 1987 0000-00-00 472 670


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.16.0 Esperanto | De weg naar internationaal begrip 0000-00-00 0 0


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.06.0 Esperanto (ligzetel), Taalcursussen in Kortrijk 1991 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.04.0 Esperanto (ligzetel) 0000 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.21.0 Esperanto (Atelier Jäger) 0000 0000-00-00 950 615


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.05.0 Esperanto – voordracht F. Roose, Stadsbibliotheek Kortrijk 2 1979 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.06.0 Esperanto – stadsbibliotheek Kortrijk reeds 4 lessen – 7-28 1980 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.14.0 Esperanto – La Konkordo – Tentoonstelling – Kursus okt 1987 0000-00-00 334 249


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.34.0 Esperanto – Internacia Lingvo por agrablaj renkontoj – UEA 0000 0000-00-00 430 295


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.19.0 Esperanto - Internationale Taal - Open venster op de wereld 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.18.0 Esperanto - Het juiste correspondentie adres 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.08.0 Esperanto - De tweede taal voor ieder! 0000-00-00 350 220


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.32.0 Esperantistoj pereintaj en la batalo kontraŭ faŝismo - Plovdiv 1984 0000-00-00 830 587


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.15.0 Esperantistaj Floraj Ludoj en Katalunlando 0000-00-00 282 240


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.28.0 ESPERANTA SEMAJNO EN URBO PLEVEN BULCARIO 0000-00-00 340 290


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.20.0 Esperanta Libro Loterio – Kristnaska Hispana Lotado 0000 0000-00-00 100 700


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.07.0 Esperanta Festivalo de Tajvana Kulturo 2018 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.05.0 Erna Sindhwad - cursus in Asse 1936 0000-00-00 732 550


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.07.0 Elkore dediĉita al la esperantistaro tutmonda (ZamenhofT9) 0000 0000-00-00 543 453Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.29.0 El novaj ĉinstilaj pentraĵoj 0000-00-00 277 212


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.08.0 Ekspozicio Tuta Hergé Welkenraedt 8/6-15/9/1991 (A4, nigra-b 1991 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.03.0 Doktoro L.L. Zamenhof (foto + ĉina teksto) 0000 0000-00-00 520 252


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.19.0 Diplomo de Leo Frenssen 1946 0000-00-00 216 280


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.46.0 Diplomo de La Progreso 0000-00-00 397 320


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.20.0 Diplomo de Jules Verstraeten 1973 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.21.0 Diplomo de Esperantistaj Ŝakistoj 1983 0000-00-00 202 286


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.45.0 Desegnaĵo de du flankoj de mano 0000-00-00 393 545


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.27.0 De euro vervangt je munt, het Esperanto beschermt je moedert 1998 0000-00-00 420 297Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.13.0 De Concordia-Gezellen voeren op HET HEILIG EXPERIMENT 1953 0000-00-00 564 441


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.47.0 Dankesprimo de LKK de la 20a UK 1928 0000-00-00 460 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.19.0 Congrès National des Espérantistes Français – Clermont Ferra 1925 0000-00-00 855 615


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.20.0 Communication avec l'espéranto 2021-03-03 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.05.0 Ĉinlingva afiŝo kun portreto de Ivan Vazov 0000 0000-00-00 570 405


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.18.0 Cent Jarojn Esperanto 1887-1987 1987 0000-00-00 356 296


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.06.a Budapeŝta Internacia Foiro – 28 aprilo – 7 majo 1928 1928 0000-00-00 240 165Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.06.0 Budapeŝta Internacia Foiro – 28 aprilo – 7 majo 1928 1928 0000-00-00 950 630


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.07.a Budapest Foiro 6-15 majo 1933 1933 0000-00-00 240 170Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.07.0 Budapest Foiro 6-15 majo 1933 1933 0000-00-00 950 630


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.14.0 BRUGGE - VOLKSSCHOUWBURG - ACCORDEOLA 1952 2019-03-08 850 594


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.07.0 Bruĝa Grupo Esperantista - certifikato 0000-00-00 222 280


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.08.0 Bos-wandelzoektocht – Amikeco trans limoj Blanden (Leuven) 1994 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.04.0 Bonvenon al belega Svedlando - 26a UK Stockholm 1934 1934 0000-00-00 1000 700


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.43.0 Bonan appetiton 0000-00-00 300 428


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.44.0 Bonan apetiton 0000-00-00 350 430


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.06.0 Binnenkort opening der leergangen Esperanto – Ronse 0000 0000-00-00 431 278


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.13.0 Bialistoko 1887-1987 1987 0000-00-00 810 580


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.49.0 Belgio Universala Kongreso de Esperanto A3 1982 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.10.0 Barcelona Unua diskutanta kunveno 1920 1920 0000-00-00 280 222Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.40.0 Az első szovjet-magyar űrrepülés 1980 0000-00-00 475 678


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.12.0 Augsburg 70a Universala Kongreso 1985 1985 0000-00-00 835 593


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.37.0 Atesto pri skriba kapableco 1931 0000-00-00 254 350


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.42.0 Atesto pri simpla kapableco - Samyn 1933 2020-10-27 350 437


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.38.0 Atesto pri Lernado 195x 0000-00-00 240 320


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.39.0 Atesto pri Kapableco 195x 0000-00-00 242 320


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.08.0 Atesto de supera lernado de Charles Poupeye 1939 2018-08-31 360 480


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.22.0 Atesto de Luksemburga Esperanto-Asocio 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.18.0 Atesto 'Adopta Patro' 1960 0000-00-00 215 277


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.12.0 Atestilo pri internaciaj ekzamenoj ILEI-UEA 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.43.0 Arto el Ĉinio / Kunst uit China – Feestpaleis Oostende 28-30 1994 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.27.0 Armena Esperantisto 2023-12-25 0 0


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.33.0 Antwerpen UK + IJK 1982 1982 0000-00-00 824 492


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.23.0 Antwerpen - 2a internacia Kongreso de proletaj esperantistoj 1935 0000-00-00 710 550


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.22.0 Antverpeno - Urbo de la 67a Universala Kongreso 1982 2017-12-11 685 495


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.26.0 Al Triumfo Sint-Niklaas – kursus 9 september 0000 0000-00-00 365 547


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.02.0 Al Triumfo – Sint-Nicolaas-Waas 1928 0000-00-00 275 435


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.23.0 Afriko politike (Monato) 1996 0000-00-00 412 290


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.14.0 Afiŝo kun desegno de reĝo Baldueno de Belgio 0000-00-00 297 210Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.27.0 Afiŝo de la revuo 'De Lusthof', eldonita de Witteryck 1901 0000-00-00 380 280


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.01.0 Affiche uitgegeven door het Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk 1979 2017-12-14 610 430


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.22.0 Accordeola 1952 2021-10-18 850 590


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.10.0 A la rencontre de l’espéranto Namur 2001 2001 0000-00-00 443 294


Numero Titolo Jaro Dato en
01.01.02.0 A la rencontre de l’Esperanto – Centre Culturel Saint-Mard – 2001 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.16.0 90a Universala Kongreso de Esperanto – Vilnius - 2005 2005 0000-00-00 990 695


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.16.0 9-a Kongreso de EEU - Irlando 2012 2012 0000-00-00 680 477


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.03.0 9 - talen - gidsen voor u // Informatiedagen over taalstudie 2017-12-14 530 290


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.07.0 8a Specimena Internacia Foiro Rio de Janeiro – 1935 1935 0000-00-00 700 468


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.27.0 8a Flandra Kongreso de Esperanto – Leuven - 1937 1937 0000-00-00 725 550


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.15.0 83a Universala Kongreso Montpellier 1998 1998 2017-12-11 797 607


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.23.0 80a Universala Kongreso Tampere Finland 1995 1995 0000-00-00 595 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.16.0 77a Itala Kongreso – Diretti linguistici… - 2010 2010 0000-00-00 478 330


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.36.0 75 jarojn Bulgara Eo Asocio – 10 jarojn Internacia Eo Kursejo 1983 0000-00-00 690 480Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.14.0 73a Universala Kongreso Rotterdam 1988 1988 0000-00-00 835 590


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.14.a 73a UK Rotterdam 23-30 julio 1988 - versio biciklo 1988 0000-00-00 840 590


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.23.0 70a Universala Kongreso de Esperanto Augsburg 1984 0000-00-00 297 210


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.40.0 6a Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco – IMEK – Krakovo 1987 0000-00-00 680 480


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.16.0 63a Universala Kongreso Varna BG 1978 1978 0000-00-00 605 455


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.13.0 63a Universala Kongreso de Esperanto, Varna, 1978 1978 0000-00-00 469 404


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.10.b 61a UK Grekujo bonvenigas vin – 61aUK - versio kapo 1976 0000-00-00 995 690


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.15.0 60a datreveno de venko de Ĉina Rezistmilito 2005 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.20.0 5a Jugoslava Esperanto-kongreso Slavonski Brod 1932 1932 0000-00-00 945 630


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.16.0 57a FLE-kongreso Haarlem 1978 0000-00-00 360 260


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.08.0 56a Universala Kongreso London 1971 1971 0000-00-00 960 632


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.14.0 55a Franca Kongreso de Esperanto 1963 – Perpignan 1963 0000-00-00 480 347


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.36.0 53a UK - postkongreso - Zaragoza 1968 1963 0000-00-00 535 376


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.25.0 50-a Jubilea Hispana Kongreso de Esperanto 1990 1990 0000-00-00 630 431


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.17.0 4a Internacia Foiro en Praha – 12-19 marto 1922 1922 0000-00-00 950 625


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.25.0 46a IKBE Varna 1978 1978 0000-00-00 950 593


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.29.0 46a Hispana Kongreso de Esperanto Vigo – 1986 1986 0000-00-00 500 350


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.29.0 46-a Universala Kongreso de Esperanto – Harrogate – 1961 1961 0000-00-00 520 405


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.06.0 44a Universala Kongreso Varsovio 1959 1959 0000-00-00 835 570


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.05.a 41a Internacia Foiro de Barcelono, 2a - 12a junio 1973 1973 0000-00-00 312 220


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.19.0 41a Internacia Fervojista Esperanto Kongreso 1989 Salou 1989 0000-00-00 695 453Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.05.0 41. Feria Internacional de Barcelona 2-12 junio 1973 1973 0000-00-00 995 680


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.20.0 4 octobre 1937 – Palais des Beaux Arts Bruxelles – Buenting 1937 0000-00-00 523 357


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.28.0 3e wandelzoektocht doorheen Leuven - 1981 1981 2017-12-11 535 378


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.27.0 3a Azia Kongreso de Esperanto Seulo 2002 2002 2017-12-11 528 370


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.33.0 3a Andaluzia Kongreso de Esperanto Sevilla 1985 0000-00-00 693 480


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.21.0 39a Kongreso de la Bulgaraj Esperantistoj Ruse 1976 1976 0000-00-00 690 475


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.27.0 39a Internacia Junulara Kongreso Debrecen 1983 1983 0000-00-00 980 666


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.08.0 38a IKUE-kongreso Luksemburgo 1979 1979 0000-00-00 700 496


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.13.0 38a Hispana Kongreso de Esperanto León 12-15 oktobro 1978 0000-00-00 349 247


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.04.0 37a Foiro de Barcelono, 1-15 junio 1969 1969 0000-00-00 980 620


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.06.0 36a Kongreso de la Bulgaraj Esperantistoj 1964 1964 0000-00-00 470 693


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.03.0 36a Foiro de Barcelono 1-15 junio 1968 1968 0000-00-00 975 620


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.02.0 34a Foiro de Barcelono 1-15 junio 1966 1966 0000-00-00 990 610


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.34.0 33a UNIVERSALA KONGRESO MALMÖ 1948 2019-02-28 990 605


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.01.0 32a. Foiro de Barcelono 1-15 junio 1964 1964 0000-00-00 980 610


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.11.0 2a Esperanta Festivalo de Tajvana Literaturo 2019 2019-03-02 420 297Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.28.0 27a Universala Kongreso Roma – 11a Somera Universitato - 1935 0000-00-00 500 345


Numero Titolo Jaro Dato en
01.03.55.0 27 siècles de langues internationales 2010 0000-00-00 420 297


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.03.0 25a Universala Kongreso de Esperanto Köln 1933 1933 0000-00-00 1015 630


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.10.a 255 = 260 61a UK Grekujo bonvenigas vin – 61aUK - versio teg 1976 0000-00-00 995 690


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.02.0 23a Universala Kongreso de Esperanto Krakow 1931 1931 0000-00-00 950 630


Numero Titolo Jaro Dato en
01.06.25.0 21a Kongreso de IKUE Antwerpen 1939 1939 2017-12-11 707 528


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.34.0 21a Hispana Kongreso de Esperanto – Pontevedra - 1960 1960 0000-00-00 478 343


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.30.0 20a Kataluna Kongreso de Esperanto Olot 1984 1984 0000-00-00 450 310


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.33.0 20a Hispana Kongreso de Esperanto – Malaga 18-23 aŭgusto 195 1959 0000-00-00 480 344


Numero Titolo Jaro Dato en
01.07.12.0 1a Universala Esperanto-Ekspozicio Montevideo 1954 1954 0000-00-00 970 650


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.22.0 1a Setmana esperantista a girona 1987 1986 0000-00-00 0 0


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.38.0 1a Kongreso de Studenta Tutmonda Esperantista Ligo 1966 Ruse BG 1966 0000-00-00 688 490


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.51.0 19a Kataluna Kongreso de Esperanto Sabadell 1983 1983 0000-00-00 440 320


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.09.0 19. Deutscher Esperanto-Kongress Dresden 1930 1930 0000-00-00 590 460


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.05.0 18a Hispana Kongreso de Esperanto 23-28 julio 1957 Madrid (A 1957 0000-00-00 307 223


Numero Titolo Jaro Dato en
01.00.09.0 1887 ESPERANTO 1987 1987 0000-00-00 85 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.32.0 17a Hispana Kongreso de Esperanto – Barcelona - 1956 1956 0000-00-00 492 342


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.31.0 15a Hispana Kongreso de Esperanto – Zaragoza - 1954 1954 0000-00-00 495 343


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.32.0 14a Universala Kongreso de Esperanto en Helsinki 1922 1922 0000-00-00 1000 735


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.18.0 12a Kongreso de la Bulgaraj Esperantistoj Sofia 1964 1964 0000-00-00 628 945


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.49.0 12-12 - Unesko – Ĉiu havas devojn je la socio 1958 0000-00-00 510 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.02.26.0 11a Foiro de Reichenberg 1930 1930 0000-00-00 370 250


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.17.0 11a Belga Esperanto-Kongreso Sint-Niklaas 1922 1922 0000-00-00 780 600


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.48.0 11-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton partopreni la kulturan viv 1958 0000-00-00 510 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.08.26.0 10a Tut-Sokola Kongreso Praha 1938 1938 0000-00-00 950 634


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.47.0 10-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je eduko 1958 0000-00-00 510 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.05.35.0 10 Jarojn Internacia Esperanto Kursejo Bulgario 1983 0000-00-00 682 472


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.46.0 09-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je ripozo kaj libera tempo 1958 0000-00-00 510 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.45.0 08-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je libera elekto de laboro 1958 0000-00-00 510 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.44.0 07-12 - Unesko – La volo de la popolo devas esti la bazo de la 1958 0000-00-00 510 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.43.0 06-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je libera esprimado kaj o 1958 0000-00-00 510 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.42.0 05-12 - Unesko – La familio estas la natura unuo de la socio 1958 0000-00-00 510 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.41.0 04-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je libera vojaĝado 1958 0000-00-00 510 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.40.0 03-12 - Unesko – Ĉiuj estas egalaj antaŭ la leĝo 1958 0000-00-00 510 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.39.0 02-12 - Unesko – Kio estas homaj rajtoj 1958 0000-00-00 510 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.38.0 01-12 - Unesko – Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj, Unite 1958 0000-00-00 510 360


Numero Titolo Jaro Dato en
01.04.05.0 = 390 Esperanto 1887-1987 1987 0000-00-00 600 420


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.40.0


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.41.0


Numero Titolo Jaro Dato en
01.09.43.0


(Deze pagina werd 3967