terug naar begin
naar pagina-einde
Afiŝoj - Kompleta listo     -     22 2024     -     Nombro: 423Printu ĉi tiun paĝon
Klarigoj pri la enhavo

 


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.01.0 Affiche uitgegeven door het Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk 1979 2017-12-14 610 430 01 00 01 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.01.0.jpg http://hdl.handle.net/10796/A96D143C-8CA7-4FD3-B1F4-8731F5799DF3
Priskribo
0331_esperanto_als_taal_van_een_vrije_wereld.jpg - Affiche uitgegeven in 1979 door het Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk (HVV) voor een gespreksavond. Tekst: HUMANISTISCH VRIJZINNIG VORMINGSWERK. HUMANISTISCH VERBOND – GENT Secretariaat: Karel de Stoutestraat 150 9000 Gent. Gespreksavond over: Esperanto als taal van een vrije wereld, ingeleid door Edward Symoens. Affiche niet in het bezit van het Fonds Vanbiervliet, gegevens overgenomen van AMSAB. Geen afbeelding beschikbaar.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.02.0 Esperanto-cursus elke dinsdag en donderdag in de stedelijke 1979 2017-12-14 430 300 01 00 02 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.02.0.jpg http://anet.be/record/opaclhobj/tg:lhps:31309/N
Priskribo
0332_esperanto-cursus_quellinstraat_antwerpen.jpg - Esperanto-cursus elke dinsdag en donderdag in de stedelijke avondschool, Quellinstraat 31, Antwerpen. Affiche niet in het bezit van het Fonds Vanbiervliet, gegevens overgenomen van het Letterenhuis, Antwerpen.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.03.0 9 - talen - gidsen voor u // Informatiedagen over taalstudie 2017-12-14 530 290 01 00 03 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.03.0.jpg http://anet.be/record/opaclhobj/tg:lhps:17198/N Etienne Hublau
Priskribo
0333_9_talen_gidsen_voor_u_-_gent.jpg - 9 - talen - gidsen voor u // Informatiedagen over taalstudies voor jongeren en volwassenen // Internationaal Congrescentrum Gent - 24-04-1981–26-04-1981. Affiche niet in het bezit van het Fonds Vanbiervliet, maar gegevens overgenomen van het Letterenhuis, Antwerpen.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.04.0 Reĝa Bruĝa Grupo - Leert de internationale hulptaal Esperanto 1935 2017-12-11 620 427 01 00 04 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.04.0.jpg http://www.bruggeinaffiches.be/trefwoord/esperanto Walleyndruk Brugge
Priskribo
0307_cursus_brugge_esperanto_-_1935_coll.polmartens.jpg - Reĝa Bruĝa Grupo - Leert de internationale hulptaal Esperanto / Apprenez la langue auxiliaire Esperanto. Aankondiging cursus in Gasthof Gouden Hoorn te Brugge op vrijdag 11 okotober 1935. Affiche niet in het bezit van het Fonds Vanbiervliet, maar informatie gekopieerd van www.bruggeinaffiches.be. Gedrukt door Walleyndruk. Originele affiche ontvangen van Grégoire Maertens in 2019 en toegevoegd als 01.05.41.0.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.05.0 Stad Damme - 7 Oogst 1949 - Grote Van Maerlant Hulde. Affich 1949 2017-12-11 730 550 01 00 05 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.05.0.jpg http://anet.be/record/opaclhobj/tg:lhps:6390/N Witteryck (adres onleesbaar)
Priskribo
0308_damme_1949_witteryck_letterenhuis.jpg - Stad Damme - 7 Oogst 1949 - Grote Van Maerlant Hulde. Affiche niet in het bezit van het Fonds Vanbiervliet maar gegevens gekopieerd van het Letterenhuis, Antwerpen. Enige bekende affiche van de drukker-uitgever-esperantist Witteryck (reeds overleden in 1934, bedrijf voortgezet door zijn dochter Helena (Lena) Witteryck en schoonzoon Raymond Segers). (https://eo.wikipedia.org/wiki/Antoon_Jozef_Witteryck)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.06.0 Internacia Cseh-Instituto - Atesto - Frida Verheyde 1936 2016-12-17 294 224 01 00 06 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.06.0.jpg
Priskribo
Internacia Cseh-Instituto de Esperanto Atesto - Verheyde Frida - Esperantista grupo Oostende - kurso gvidita de Tini Ornstein - 29.5.1936 Originele affiche in archief (doos 6) van het Esperanto-Fonds Cesar Vanbiervliet, met artikel over West- Vlaanderen geschreven door Tini Ornstein.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.07.0 Esperanta Festivalo de Tajvana Kulturo 2018 0000-00-00 420 297 01 00 07 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.07.0.jpg http://esperanto.china.org.cn/2014-12/19/content_34362734.htm Cyril Vergnaud (Cirilo) Cyril Vergnaud (Cirilo)
Priskribo
Esperanta Festivalo de Tajvana Kulturo - 18-21/03/2018 National Museum of Taiwan Literature - Ping Tung County - Tainan Alia afiŝo de Cirilo estas je http://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2014/12/13/2003606608 kaj http://esperanto.china.org.cn/2014-12/19/content_34362734.htm Li ankaŭ produktis kovrilpaĝojn de la revuo 'Formoza Folioj'.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.08.0 Atesto de supera lernado de Charles Poupeye 1939 2018-08-31 360 480 01 00 08 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.08.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Karel_Poupeye
Priskribo
REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA - ATESTO pri SUPERA LERNADO de la INTERNACIA LINGVO ESPERANTO - Poupeye Charles, Brugge. (konservita en la urba arĥivo de Brugge, kun la arĥivo de Bruĝa Grupo Esperantista)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.09.0 1887 ESPERANTO 1987 1987 0000-00-00 85 420 01 00 09 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.09.0.jpg
Priskribo
0041_131.jpg - 1887 ESPERANTO 1987. Estis en la kolekto de la Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet, sed ne plu troveblis en oktobro 2018.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.10.0 Talenfestival Leuven 2008 0000-00-00 297 210 01 00 10 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.10.0.jpg
Priskribo
0075_164.jpg - Talenfestival Leuven - Zaterdag 23 februari 2008. Estis en la kolekto de la Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet, sed ne plu troveblis en oktobro 2018.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.11.0 2a Esperanta Festivalo de Tajvana Literaturo 2019 2019-03-02 420 297 01 00 11 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.11.0.jpg https://m.facebook.com/Esperanta-Festivalo-de-Tajvana-Literaturo-324988517988454/ Cyril Vergnaud
Priskribo
Afiŝo de la 2a Esperanta Festivalo de Tajvana Literaturo, 15-17 marto 2019. Formato A3. Bita versio donacita de Cyril Vergnaud.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.12.0 K.W.B. - Sint-Jozef - Brugge HYPNOTISME-AVOND 1955 2019-03-08 410 578 01 00 12 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.12.0.jpg Drukkerij PIETERS, Koolkerke steenweg, 34.
Priskribo
K.W.B. - Sint-Jozef - Brugge HYPNOTISME-AVOND VERDA STELO in zijn verbluffend programma VAN FAKIRISME... Zondag 30 0ctober [1955] om 18.30 uur Zaal "PATRONAAT" Ronsaertbekestr. Het tijdschrift 'Flandra Esperantisto' vermeldt een fakir-presentatie in nr. 216 in Rotterdam (Sinksen 1952) door 'La Bruĝaj Piratoj' en in nr. 268 in 1957 door Roger Martens, lid van Paco kaj Justeco. 'Belga Esperantisto' nr. 331, maart 1955, vermeld een voordracht van Isabelle van Parys over fakirisme bij de rivaliserende Brugse Esperantogroep. Jaar van de affiche gevonden via www.timeanddate.com. (Affiche bewaard in het archief van Grégoire Maertens, Stadsarchief Brugge)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.13.0 De Concordia-Gezellen voeren op HET HEILIG EXPERIMENT 1953 0000-00-00 564 441 01 00 13 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.13.0.jpg x_01.00.13.a.jpg https://www.sfxbrugge.be/nl/de-school/geschiedenis Drukk. H. DE BAENE, Vredestr. 33, St Kruis
Priskribo
Affiche: De Concordia-Gezellen voeren op HET HEILIG EXPERIMENT van FRITZ HOCHWALDER ZATERDAG 28 FEBRUARI [1953], te 20 uur VOLKSSCHOUWBURG Ten bate van de VLAAMSE ESPERANTISTENBOND 'De Concordia-Gezellen' was een toneelgroep binnen het Sint-Franciscus-Xaverius-Instituut, in de volksmond 'De Frères', de school waar Grégoire Maertens zijn middelbare studies gedaan had. Bij de vertolkers (zie tweede afbeelding, pagina uit het programmaboekje) waren Maertens en Dumarey vooraanstaande leden van 'Paco kaj Justeco', de 'Vlaamse' Brugse Esperantogroep. (Affiche bewaard in het archief van Grégoire Maertens, Stadsarchief Brugge)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.14.0 BRUGGE - VOLKSSCHOUWBURG - ACCORDEOLA 1952 2019-03-08 850 594 01 00 14 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.14.0.jpg https://nl.wikipedia.org/wiki/Accordeola DRKKERIJ HOONTE - UTRECHT - HOLLAND
Priskribo
BRUGGE - VOLKSSCHOUWBURG - Maandag 28 januari [19952] - Aanvang 19.30 uur Het wereldberoemde accordeonorkest van Radio Hilversum ACCORDEOLA onder leiding van Jan Gorissen Het concert werd georganiseerd op initiatief van en ten voordele van de Esperantogroep 'Paco kaj Justeco'. Volgens de afrekening was er een winst van ongeveer 2000 frank, toen een half of een heel maandloon. (Affiche bewaard in het archief van Grégoire Maertens, Stadsarchief Brugge)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.15.0 La Internaciaj Letertagoj "Saluton, Naŭruzo" 2019 2019-03-08 0 0 01 00 15 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.15.0.jpg
Priskribo
Afiŝo: La Internaciaj Letertagoj "Saluton, Naŭruzo", 1-31 marto 2019, Samarkand.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.16.0 Esperanto | De weg naar internationaal begrip 0000-00-00 0 0 01 00 16 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.16.0.jpg
Priskribo
Fotokopio (A4) de afiŝo kun teksto en nederlanda lingvo 'Esperanto l La vojo al internacia interkompreniĝo'. Fotokopie (A4) van affiche met tekst 'Esperanto | De weg naar internationaal begrip'.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.17.0 LKK dankas al Gerard Debrouwere 1960 0000-00-00 227 289 01 00 17 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.17.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/UK_1960
Priskribo
Dankesprimo de LKK de la 45a Universala Kongreso de Esperanto al Gerard Debrouwere pro kunlaboro al la kongreso, Bruselo, la 6an de aŭgusto 1960, en plasta kadro. Subskribis G.C. Fighiera, konstanta kongresa sekretario, kaj Maurice Jaumotte, prezidanto de la loka kongresa komitato. Transdonita al urba arĥivo de Kortrijk, 12/2020.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.18.0 Atesto 'Adopta Patro' 1960 0000-00-00 215 277 01 00 18 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.18.0.jpg
Priskribo
Atesto por Gerard Debrouwere, adopta patro de la 5a Internacia Infana Kongreseto (dum la 45a UK en Brusel). Transdonita al Urba Arĥivo de Kortrijk.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.19.0 Esperanto A chacun sa langue 2021-03-03 297 210 01 00 19 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.19.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/SAT-Amikaro
Priskribo
Esperanto La Langue Internationale (en pluraj lingvoj) - A chacun sa langue, unue langue pour tous: l'espéranto. Afiŝo eldonita de SAT-Amikaro. Estas en arĥivo de Esperanto Valenciennes, transdonita al Internacia Esperanto Arkivo en 2021.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.20.0 Communication avec l'espéranto 2021-03-03 297 210 01 00 20 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.20.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/SAT-Amikaro
Priskribo
Afiŝo kun teksto "Communication avec l'espéranto - tout va mieux et plu vite. Afiŝo eldonita de SAT-Amikaro. Estas en arĥivo de Esperanto Valenciennes, transdonita al Internacia Esperanto Arkivo en 2021.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.21.0 Esperanto? Volontiers! 2021-03-03 297 199 01 00 21 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.21.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/SAT-Amikaro
Priskribo
Afiŝo kun teksto "Esperanto? Volontiers! - La langue internationale au service du progrès social, de la paix, de la libro circulation des hommes et des idées". Afiŝo eldonita de SAT-Amikaro. Estas en arĥivo de Esperanto Valenciennes, transdonita al Internacia Esperanto Arkivo en 2021.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.22.0 Accordeola 1952 2021-10-18 850 590 01 00 22 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.22.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Paco_kaj_Justeco Drukkerij Hoonte, Utrecht, Holland
Priskribo
Afiŝo kun teksto en nederlanda lingvo: Brugge - Volksschouwburg | Maandag 28 Januari - Volksschouwburg - Aanvang 19.30 uur | Het wereldberoemde accordeonorkest | van Radio Hilversum | Accordeola | onder leiding van Jan Gorissen. Ne estas menciita la jaro sur la afiŝo; ĝi estas trovita en loka gazeto Burgerwelzijn. La afiŝo ne havas rektan rilaton al Esperanto. En la 1950aj jaroj la bruĝa grupo Paco kaj Justeco kelkfoje organizis teatraĵon, muzikvesperon aŭ alian aranĝon por informi la publikon pri ĝia ekzisto kaj por, esperante je profito, plenigi la kluban kason. Afiŝo konservita en urba arĥivo de Brugge.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.23.0 Het Heilig Experiment 1953 2021-10-18 560 440 01 00 23 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.23.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Paco_kaj_Justeco H. De Baene, Vredestraat 33, Sint-Kruis
Priskribo
Afiŝo pri teatraĵo kun teksto: "De Concordia-Gezellen" | voeren op | Het Heilig Experiment | van Fritz Hochwalder | Zaterdag 28 Februari, te 20 uur | Volksschouwburg". Menciita en loka gazeto Brugsche Courant de 28 februaro 1953. Estis la sepa prezentado de la teatraĵo, en kadro de teatra konkurso 'Rodenbach'. Concordia-Gezellen estis teatra grupo de eks-lernantoj de Xaverianen-lernejo (en Brugge konato kiel "Frères"). La afiŝo ne havas rektan rilaton al Esperanto. En la 1950aj jaroj la bruĝa grupo Paco kaj Justeco kelkfoje organizis teatraĵon, muzikvesperon aŭ alian aranĝon por informi la publikon pri ĝia ekzisto kaj por, esperante je profito, plenigi la kluban kason. Afiŝo konservita en urba arĥivo de Brugge.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.24.0 Hypnotisme-Avond Verda Stelo 1955 2021-10-18 410 570 01 00 24 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.24.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Paco_kaj_Justeco Drukkerij Pieters, Koolkerke steenweg 34
Priskribo
Afiŝo kun teksto "K.W.B. - Sint Jozef - Brugge | Hypnotisme-Avond | ...| Verda Stelo | ... | Zonder 30 oktober om 18.30 uur | Zaal "Patronaat" Ronsaertbekestr. La afiŝo ne havas rektan rilaton al Esperanto. En la 1950aj jaroj la bruĝa grupo Paco kaj Justeco kelkfoje organizis teatraĵon, muzikvesperon aŭ alian aranĝon por informi la publikon pri ĝia ekzisto kaj por, esperante je profito, plenigi la kluban kason. Ĉi foje okazis kunlaborante kun laborista asocio KWB (Katholieke Werklieden Bond). Afiŝo konservita en urba arĥivo de Brugge.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.25.0 Kinderspel - Esperanto zonder woorden 1985 2021-12-02 600 420 01 00 25 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.25.0.jpg https://www.erfgoedplus.be/details/23096B51.priref.216 De Speelberg Wulvergem
Priskribo
Kinderspel, esperanto zonder woorden...een brug tussen vroeger en nu..., van 6 juli tot 1 september 1985. Een tentoonstelling in De Speelberg te Wulvergem. El kolekto de Sportimonium Hofstade Zemst. Vidu ankaŭ https://www.facebook.com/toerismeheuvelland/posts/10156643569718334/ https://www.co7.be/collectie-de-speelberg-


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.26.0 XVa Belga Esperanto-Kongreso La Panne 1926 2022-03-28 1000 650 01 00 26 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.26.0.jpg x_01.00.26.a.jpg Jos. Michielssen F. De Smet, Antwerpen
Priskribo
Afiŝo de la 15a Belga Esperanto-Kongreso en De Panne (france La Panne), 22-24 majo 1926. La afiŝo mankas en la kolekto de la Fondaĵo Vanbiervliet, sed konigis ĝin Bernhard Tuider dum Zoom-prelego por La Verda Stelo pri ÖNB je 25 marto 2022 (http://data.onb.ac.at/rec/baa20685673). Verŝajne estas ekzistanta afiŝo de la belgaj fervojoj sur kiu aldona teksto pri la kongreso estis presita. Informoj pri Jos. Michielssen estas serĉataj; certe tiutempe estas grava dezajnisto. Ekzistas ankaŭ poŝtkarta versio, eble poste reeldonita (http://data.onb.ac.at/rec/baa20127057).


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.00.27.0 Armena Esperantisto 2023-12-25 0 0 01 00 27 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.00.27.0.jpg https://ihoes.ideesculture.fr/index.php/Detail/objects/5064
Priskribo
Afiŝo ĉe IHOES, Serang. Formato pli granda ol A1.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.01.0 Esperanto uw tweede taal 2017-12-11 297 210 01 01 01 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.01.0.jpg
Priskribo
0321_esperanto_uw_tweede_taal.jpg - Inlichtingen bij W.L. Van Leeuwen Amsterdam of bij F.E.R.N.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.02.0 A la rencontre de l’Esperanto – Centre Culturel Saint-Mard – 2001 0000-00-00 297 210 01 01 02 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.02.0.jpg
Priskribo
0292_419.jpg - A la rencontre de l’Esperanto – Centre Culturel Saint-Mard – 27, 28 et 29 octobre 2001


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.03.0 Esperanto Langue de l'Europe 2017-12-11 297 210 01 01 03 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.03.0.jpg Dieter
Priskribo
0301_esperanto_langue_de_l_europe.jpg - Esperanto Langue de l'Europe Afbeelding ook gebruikt in andere afiches (01.01.04 e.v.)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.04.0 Esperanto affiche voor aankondigingen, leeg (A4) 1977 0000-00-00 297 210 01 01 04 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.04.0.jpg Dieter CEO-tryck ab / Sthlm
Priskribo
0012_018.jpg - Esperanto affiche voor aankondigingen, leeg (A4) - zelfde basisontwerp als ID 0016 0017 0301. Bestaat ook als A4.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.05.0 Esperanto – voordracht F. Roose, Stadsbibliotheek Kortrijk 2 1979 0000-00-00 297 210 01 01 05 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.05.0.jpg Dieter
Priskribo
0016_104.jpg - Esperanto – voordracht F. Roose, Stadsbibliotheek Kortrijk 23 oktober 1979 (A4) Overgedragen aan Stadsarchief Kortrijk 12/2020


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.06.0 Esperanto – stadsbibliotheek Kortrijk reeds 4 lessen – 7-28 1980 0000-00-00 297 210 01 01 06 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.06.0.jpg Dieter CEO-tryck ab / Sthlm
Priskribo
0017_105.jpg - Esperanto – stadsbibliotheek Kortrijk reeds 4 lessen – 7-28 oktober 1980 (A4) - zelfde basisontwerp als ID 0012 0016 0301 Overgedragen aan Stadsarchief Kortrijk 12/2020


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.07.0 Bruĝa Grupo Esperantista - certifikato 0000-00-00 222 280 01 01 07 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.07.0.jpg
Priskribo
Reĝa Belga Ligo Esperantista Bruĝa Grupo Esperantista, reĝa societo Certifikato pri partopreno de kurso


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.08.0 Ekspozicio Tuta Hergé Welkenraedt 8/6-15/9/1991 (A4, nigra-b 1991 0000-00-00 297 210 01 01 08 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.08.0.jpg
Priskribo
0295_422_1994_tuta_herge.jpg Ekspozicio Tuta Hergé Welkenraedt 8/6-15/9/1991 (A4, nigra-blanka, kovrilo de 4-paĝa informilo)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.09.0 Esperanto-ŝlosilo 0000-00-00 244 136 01 01 09 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.09.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/%C5%9Closiloj
Priskribo
Esperanto-ŝlosilo kun korelativoj


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.10.0 Openingsfeest Esperantohuis DE NATIONAL 2018 2018-08-31 297 210 01 01 10 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.10.0.jpg
Priskribo
Afiŝo 'Openingsfeest Esperantohuis in DE NATIONAL Lange Beeldekensstraat 152 - Zaterdag 16 juni 2018. Eldonita okaze de la inaŭguro de la nova sidejo de Flandra Esperanto-Ligo en Lange Beeldekensstraat, Antwerpen. Formato A4 (sed estas ankaŭ aliaj formatoj).


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.11.0 Esperanto ĈSR 1947 0000-00-00 297 210 01 01 11 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.11.0.jpg
Priskribo
Afiŝo kun verda stelo kaj teksto 'ESPERANTO'. Eldonis Esperanto-Asocio en ĈSR, Praha 47. Petr Chrdle (2018.12.08) supozas ke '47' estas la eldonjaro de la afiŝo.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.12.0 Atestilo pri internaciaj ekzamenoj ILEI-UEA 0000-00-00 297 210 01 01 12 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.12.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Ekzamena_Komisiono
Priskribo
Atestilo pri internacia ekzameno de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kaj Universala Esperanto-Asocio (UEA). Formato A4, verŝajne el la jaroj 1980-1990.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.13.0 Esperanto parolata 0000-00-00 15 60 01 01 13 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.13.0.jpg
Priskribo
Karteto kun teksto 'ESPERANTO PAROLATA' kaj bildo de mondglobo kaj verda stelo.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.14.0 Afiŝo kun desegno de reĝo Baldueno de Belgio 0000-00-00 297 210 01 01 14 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.14.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Baldueno_la_1-a_(Belgio Phil
Priskribo
Afiŝo kun bildo de belga reĝo Baldueno kaj grupo de infanoj kun teksto Voor alle kleuters een 2e taal | ESPERANTO natuurlijk (Por ĉiuj buboj dua lingvo | ESPERANTO kompreneble. 'Phil' eble estas Philippe Van Damme.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.15.0 Esperantistaj Floraj Ludoj en Katalunlando 0000-00-00 282 240 01 01 15 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.15.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Maria_Elworthy-Posenaer Presejo L Avenc
Priskribo
Kataluna Esperantista Federacio | En la urbo Terrassa la 30an de Junio 1912a la Juĝintaro de la IIaj Esperantistaj Floraj Ludoj aljuĝis al Fino Maria Posenaer por ŝia verko Mi amas vin la IIan premion de Originalaj tekstoj I (Dokumento transdonota al Letterenhuis, Antwerpen)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.16.0 XIaj Floraj Ludoj Internaciaj 1925 0000-00-00 282 210 01 01 16 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.16.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Maria_Elworthy-Posenaer
Priskribo
XIaj Floraj Ludoj Internaciaj de Kataluna Esperantista Federacio Diplomo por Sino Maria Elworthy-Posenaer kies verko n-ro 83 "La malnova domo" meritis duan premion en la nomita literatura Konkurso Palma de Mallorca, la 23an de Majo de 1925a (Dokumento transdonota al Letterenhuis, Antwerpen)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.17.0 XVaj Floraj Ludoj Internaciaj 1933 0000-00-00 210 282 01 01 17 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.17.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Maria_Elworthy-Posenaer Tip. Delta - Cortes, 312
Priskribo
Diplomo por Sino Maria Elworthy - Posenaer el Antwerpen kies verko Skizo meritis la premion de "Heroldo de Esperanto" en la nomita literatura Konkurso. Vendrell, la 4an de Junio de 1933a (Dokumento transdonota al Letterenhuis, Antwerpen)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.18.0 XVIIaj Floraj Ludoj Internaciaj 1936 0000-00-00 282 210 01 01 18 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.18.0.jpg x_01.01.18.v.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Maria_Elworthy-Posenaer Tip. Delta - Cortes 312
Priskribo
Diplomo por Samino Maria Elworthy - Posenaer el Mariaburg kies verko "Palrinjo" meritis la Premion XXVII en la nomita literatura konkurso Manresa, la 31an de majo de 1936a (Dokumento transdonota al Letterenhuis, Antwerpen)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.19.0 Diplomo de Leo Frenssen 1946 0000-00-00 216 280 01 01 19 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.19.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/La_Verda_Stelo_(Antverpeno)
Priskribo
Esperanto-diplomo atribuita de La Verda Stelo, Antwerpen al Leo Frenssen, 1946.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.20.0 Diplomo de Jules Verstraeten 1973 0000-00-00 297 210 01 01 20 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.20.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Jules_Verstraeten
Priskribo
Esperanto-diplomo atribuita de Urbo Antwerpen al Jules Verstraeten, 1973.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.21.0 Diplomo de Esperantistaj Ŝakistoj 1983 0000-00-00 202 286 01 01 21 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.21.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/%C4%9Cermolisto_de_Esperanto-asocioj#Esperanta_%C5%9Cak-Ligo_Internacia
Priskribo
Diplomo por LANDO BELGIO kiu partoprenis la 1-an Olimpikon de Esperantistaj Ŝakistoj (Verda Olimpiko) en Kaloĉa, Hungario, 29-an de julio 1983. Diplomo apartenis al Arpad Lödör, Gent, Belgio (1906-1996).


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.01.22.0 Atesto de Luksemburga Esperanto-Asocio 0000-00-00 297 210 01 01 22 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.01.22.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Luksemburga_Esperanto-Asocio
Priskribo
Blanka atesto de Luksemburga Esperanto-Asocio por kurso elementa de Esperanto.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.01.0 Foiro de Reichenberg 1938 0000-00-00 370 250 01 02 01 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.01.0.jpg Atelier Jäger
Priskribo
0028_116.jpg - Foiro de Reichenberg Ĉeĥoslovakio 14-21 aŭgusto 1938


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.02.0 Foiro de Reichenberg Ĉeĥoslovakio 18-25 aŭgusto 1935 1935 0000-00-00 370 250 01 02 02 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.02.0.jpg Jäger
Priskribo
0026_114.jpg - Foiro de Reichenberg [Liberec] Ĉeĥoslovakio 18-25 aŭgusto 1935 (3 ekz.)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.03.0 VII. Internacia Foiro en Vieno, 7a - 14a de septembro 1924 1924 0000-00-00 318 230 01 02 03 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.03.0.jpg A. Fischinger Litho ABADIE Wien X
Priskribo
0011_017.jpg - VII. Internacia Foiro en Vieno, 7a - 14a de septembro 1924


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.04.0 Vizitu la svisan ekspozicion pri Radio-Telefonio – Genève 1924 0000-00-00 220 292 01 02 04 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.04.0.jpg
Priskribo
0018_106.jpg - Vizitu la svisan ekspozicion pri Radio-Telefonio – Genève 21 majo – 1 junio 1924 ĉe 'Palais Electoral' - Esperanto-Fako de UEA. Estas pli grandformata afiŝo por la sama ekspozicio (ID 0198, formato 347 x 500 mm).


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.05.0 18a Hispana Kongreso de Esperanto 23-28 julio 1957 Madrid (A 1957 0000-00-00 307 223 01 02 05 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.05.0.jpg LH Lit. Garcia Cantos - Valencia
Priskribo
0014_102.jpg - 18a Hispana Kongreso de Esperanto 23-28 julio 1957 Madrid


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.06.0 Reĝa Societo Bruĝa Grupo Esperantista 0000-00-00 250 363 01 02 06 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.06.0.jpg
Priskribo
Reĝa Societo Bruĝa Grupo Esperantista Druk op licht papier; volgens foto's werden dergelijke 'vlaggetjes' gebruikt om het lokaal te versieren.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.07.0 Menuo Gento 1913 1913 0000-00-00 300 194 01 02 07 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.07.0.jpg Elza Champy Antverpeno
Priskribo
Menuo - Gent, 18an aŭgusto 1913. Menuo desegnita de Elza Champy okaze de la 'Internacia Esperantista Semajno-Kongreso, Gent, 14/20 aŭgusto 1913 (dum la samurba monda ekspozicio de tiu jaro).


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.08.0 Esperanto - De tweede taal voor ieder! 0000-00-00 350 220 01 02 08 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.08.0.jpg SOS
Priskribo
Esperanto - De tweede taal voor ieder! Tekst in meerdere talen op achtergrond. Zeer licht papier, op licht karton gekleefd.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.09.0 Vivu Esperanto kaj nia movado La bildo estis komputere prepa 0000 0000-00-00 279 215 01 02 09 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.09.0.jpg Esperanto Rondo de Toronto
Priskribo
0015_103.jpg - Vivu Esperanto kaj nia movado La bildo estis komputere preparita (Esperanto Rondo de Toronto)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.10.0 Barcelona Unua diskutanta kunveno 1920 1920 0000-00-00 280 222 01 02 10 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.10.0.jpg 1920
Priskribo
0021_109.jpg - Barcelona Unua diskutanta kunveno de esperantistoj de iberiaj landoj 25-30 junio 1920 - + lingvoj hispana, katalana, baska (?)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.11.0 Esperanto Taalproblemen Opgelost Voorgoed ! 0000-00-00 216 339 01 02 11 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.11.0.jpg
Priskribo
Esperanto Taalproblemen Opgelost Voorgoed ! De taal met toekomst. Korte studie - Een leven lang profijt - Ook voor u.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.12.0 Genève – 31 julio – 7 aŭgusto – Somera Universitato en Esper 1925 0000-00-00 372 239 01 02 12 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.12.0.jpg F. Boissonnas Procédé Offset ATAR, Genève
Priskribo
0035_123.jpg - Genève – 31 julio – 7 aŭgusto 1925 – Somera Universitato en Esperanto Genève


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.13.0 38a Hispana Kongreso de Esperanto León 12-15 oktobro 1978 0000-00-00 349 247 01 02 13 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.13.0.jpg
Priskribo
0022_110.jpg - 38a Hispana Kongreso de Esperanto León 12-15 oktobro 1978


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.14.0 Esperanto – La Konkordo – Tentoonstelling – Kursus okt 1987 0000-00-00 334 249 01 02 14 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.14.0.jpg
Priskribo
0040_130.jpg - Esperanto – La Konkordo Kortrijk – Tentoonstelling – Kursus oktober 1987 2 ex. 1 exemplaar overgedragen aan Stadsarchief Kortrijk 12/2020.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.15.0 Pour se comprendre vite et bien! 0000-00-00 350 245 01 02 15 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.15.0.jpg Imp. Scripta Paris
Priskribo
Pour se comprendre vite et bien! La langue internationale Esperanto. La plus facile des langues vivantes. Cours par correspondance - France Esperanto


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.16.0 57a FLE-kongreso Haarlem 1978 0000-00-00 360 260 01 02 16 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.16.0.jpg
Priskribo
0254_394.jpg - 57a FLE-kongreso Haarlem 11 de marto 1978


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.17.0 L.L. Zamenhof (bildo) – migranta ekspozicio – Flandra Ligo E 0000 0000-00-00 359 286 01 02 17 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.17.0.jpg
Priskribo
0049_139.jpg - L.L. Zamenhof (bildo) – migranta ekspozicio – Flandra Ligo Esperantista - dua ekzemplero trovita 2/2018 kaj aldonita al la afiŝokolekto


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.18.0 Cent Jarojn Esperanto 1887-1987 1987 0000-00-00 356 296 01 02 18 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.18.0.jpg PHOREC
Priskribo
Cent Jarojn Esperanto 1887-1987 - L.L. Zamenhof kreinto de la Internacia Lingvo (foto). Komparu kun la pli grandformata 01.06.35, kiu verŝajne estas bazita sur la sama orginala foto.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.19.0 Ontdek de wereld van het Esperanto – leer nu de universele t 0000 0000-00-00 384 276 01 02 19 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.19.0.jpg
Priskribo
0083_172.jpg - Ontdek de wereld van het Esperanto – leer nu de universele taal Esperanto - bijlage bij Horizon.taal 2013


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.20.0 Movado sen Nomo - Pli bona mondo komenciĝas en via propra koro 2017-12-11 229 400 01 02 20 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.20.0.jpg
Priskribo
0328_movado_sen_nomo_-_pli_bona_mondo....jpg - Movado sen Nomo: "Pli bona mondo komenciĝas en via propra koro" Bond zonder naam - op licht karton - 2 ex.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.21.0 Monato – mapo Centra Ameriko politike 1998 0000-00-00 279 415 01 02 21 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.21.0.jpg www.monato.be
Priskribo
0076_165.jpg - Monato – mapo Centra Ameriko politike. Aldonita al iu numero de la revuo Monato de januaro 1998.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.22.0 1a Setmana esperantista a girona 1987 1986 0000-00-00 0 0 01 02 22 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.22.0.jpg Rull
Priskribo
0084_1a_setmana_esperantista_a_girona_1986.jpg 1a Setmana esperantista a girona 23-28 setembre 1986.jpg [Je 2020.12.08 jaro estis ŝanĝita de 1987 al 1986 laŭ rimarko de Ivan Garcia. 01.04.53 estas pri 1987.]


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.23.0 Afriko politike (Monato) 1996 0000-00-00 412 290 01 02 23 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.23.0.jpg
Priskribo
Afriko politike (aldono al la revuo Monato, januaro 1996)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.24.0 Primoŝteno Stelo Semajno Jugoslavio 14-21 aŭgusto 1963 1963 0000-00-00 420 280 01 02 24 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.24.0.jpg Tisak: Zeleznicka tiskara Zagreb
Priskribo
0059_148.jpg - Primoŝteno Stelo Semajno Jugoslavio 14-21 aŭgusto 1963


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.25.0 La Bruĝa Grupo Esperantista kunvenas... 0000-00-00 164 330 01 02 25 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.25.0.jpg
Priskribo
La Bruĝa Grupo Esperantista kunvenas ĉiumarde je la 8a vespere ĉ Vieux Bruges / Oud Brugge (2 ekz.) Ekzemplero en urba arĥivo Brugge.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.26.0 11a Foiro de Reichenberg 1930 1930 0000-00-00 370 250 01 02 26 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.26.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Liberec
Priskribo
0024_112.jpg XI. Foiro de Reichenberg - 16.-22. aŭgusto 1930 - Ĉeĥoslovakio (nu: Liberec)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.27.0 Afiŝo de la revuo 'De Lusthof', eldonita de Witteryck 1901 0000-00-00 380 280 01 02 27 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.27.0.jpg x_01.02.27.p318.jpg x_01.02.27.p415.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Antoon_Jozef_Witteryck
Priskribo
Afiŝo por reklami la semajnan (poste monatan) nederlandlingvan revuon 'De Lusthof' (La Ĝardeno) eldonitan dum la jaroj 1901-1914 de la belga esperantisto A.J. Witteryck. Witteryck ankaŭ estas presisto de la revuo 'Tra La Mondo' (1905-1908) fondita de Auguste Capé [ps. Auguste Montrosier] (vidu 'Bibliografio de Periodaĵoj en aŭ pri Esperanto, numero 12966). Estas indikoj ke tekstoj kaj bildoj de ambaŭ revuoj estis interŝanĝitaj (pli esplorota). Ekzemplero ĉe urba arĥivo Brugge kaj en kolekto "Brugge in affiches" (https://bruggeinaffiches.be/blog/)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.28.0 ESPERANTA SEMAJNO EN URBO PLEVEN BULCARIO 0000-00-00 340 290 01 02 28 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.28.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Pleven
Priskribo
ESPERANTA SEMAJNO - DE LA PACO KAJ AMIKECO - EN URBO PLEVEN BULCARIO - ĈIU JARE JE JULIO. Ne estas trovitaj informoj pri tiu jara aranĝo. Supre maldekstre kaj meze estas tranĉoj. Estas surgluita etikedo kun 'ZA017/1"; supozeble venas el nekonata alia kolekto. 2 ekzempleroj.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.29.0 El novaj ĉinstilaj pentraĵoj 0000-00-00 277 212 01 02 29 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.29.0.jpg x_01.02.29.a.jpg x_01.02.29.b.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/El_Popola_Ĉinio
Priskribo
Papera ujo kun 25 'novaj ĉinstilaj pentraĵoj', eldonitaj de El Popola Ĉinio, eldonjaro ne menciita (verŝajne 1970aj jaroj).


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.30.0 Novaj ĉinstilaj pentraĵoj 1977 0000-00-00 326 254 01 02 30 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.30.0.jpg x_01.02.30.b.jpg x_01.02.30.v.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/El_Popola_Ĉinio
Priskribo
Papera ujo kun 50 novaj ĉinstilaj pentraĵoj, eldonitaj de El Popola Ĉinio.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.31.0 Mondmapo de Monato 1995 0000-00-00 310 430 01 02 31 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.31.0.jpg www.monato.be Grafika Centro Antverpeno
Priskribo
Mondmapo aldonita al la revuo Monato, januaro 1995.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.32.0 Nord-Ameriko politike 1997 2020-02-11 283 401 01 02 32 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.32.0.jpg www.monato.be
Priskribo
Mapo 'Nord-Ameriko politike', aldonita al la revuo Monato, januaro 1997.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.34.0 Suda Ameriko Politike 1999 0000-00-00 283 397 01 02 34 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.34.0.jpg www.monato.be
Priskribo
Mapo 'Suda Ameriko Politike' aldonita al la revuo Monato, januaro 1999.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.35.0 ESPERANTO LINGVO INTERNACIA 0000-00-00 153 304 01 02 35 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.35.0.jpg
Priskribo
Afiŝeto kun teksto ESPERANTO LINGVO INTERNACIA kaj verda stelo.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.36.0 Gezocht proefpersonen 1981 0000-00-00 340 214 01 02 36 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.36.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Federacio_de_Laboristaj_Esperantistoj
Priskribo
Afiŝo kun teksto en nederlanda lingvo 'GEZOCHT proefpersonen voor het testen van onze nieuwe kursus ESPERANTO' (SERĈATAJ provpersonoj por testi nian novan kurson de ESPERANTO). Dato ne menciita, sed plej frue de 1981 (pro bildo de 66a UK). Eldonis Sekcio Instruado de FLE, Federacio de Laboristaj Esperantistoj.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.37.0 Atesto pri skriba kapableco 1931 0000-00-00 254 350 01 02 37 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.37.0.jpg
Priskribo
Atesto de Antverpena Poresperanta Propaganda Komitato kiu certigas ke J. Van Deun plenumis kun plej granda honoro la provojn pri skriba kapableco en la lingvo internacia Esperanto. Dato: 10an de julio 1931. Subskriboj: A. Van Ganse, Jaak Vereeck, B. Geers, Bovoy (sekretario), J. Jacobs (prezidanto).


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.38.0 Atesto pri Lernado 195x 0000-00-00 240 320 01 02 38 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.38.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Vjetnama_Esperanto-Asocio HAI-TRUNG
Priskribo
Blanka atesto pri lernado de la Centra Komitato de la Vietnama Pacdefenda Esperantista Asocio.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.02.39.0 Atesto pri Kapableco 195x 0000-00-00 242 320 01 02 39 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.02.39.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Vjetnama_Esperanto-Asocio HAI-TRUNG
Priskribo
Blanka atesto pri Kapableco de la Centra Komitato de la Vietnama Pacdefenda Esperantista Asocio.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.01.0 Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco Kortrijk 25 1989 0000-00-00 420 297 01 03 01 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.01.0.jpg ATLAS
Priskribo
0070_160.jpg - Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco IMEK Kortrijk 25-29 julio 1989 (A3) (2 ekz.). Estas ankaŭ malpli grandaj versioj: 210 x 150 kaj 310 x 205 mm. Sekretariejo Sint-Jorisstraat 15, B-8500 Kortrijk estas la tiama adreso de la organizinto, d-ro Pierre De Backer. Exemplaar overgedragen aan Stadsarchief Kortrijk 12/2020.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.02.0 Esperanto Internacia Lingvo (UEA) 0000 0000-00-00 420 297 01 03 02 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.02.0.jpg Tadeusz Moskata
Priskribo
0046_136.jpg - Esperanto Internacia Lingvo (UEA) (A3) (3 ekz.)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.03.0 Konstruu kun ni... (UEA) 0000 0000-00-00 420 297 01 03 03 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.03.0.jpg
Priskribo
0043_133.jpg - Konstruu kun ni ...ponton inter la popoloj ... fortan movadon por Esperanto ... mondon sen lingva problemo (UEA) (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.04.0 Esperanto (ligzetel) 0000 0000-00-00 420 297 01 03 04 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.04.0.jpg
Priskribo
0252_392c.jpg - Esperanto (ligzetel) A3 - baza versio de afiŝo eldonita de Flandra Esperanto-Ligo (FEL)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.05.0 Esperanto laat je verleiden 0000 0000-00-00 420 297 01 03 05 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.05.0.jpg
Priskribo
0251_392b.jpg - Esperanto laat je verleiden (ligzetel) A3 3x - Baza versio de afiŝo eldonita de Flandra Esperanto-Ligo (ID 252), kun aldono de 'laat je verleiden'


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.06.0 Esperanto (ligzetel), Taalcursussen in Kortrijk 1991 0000-00-00 420 297 01 03 06 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.06.0.jpg
Priskribo
0250_392a.jpg - Esperanto (ligzetel) (A3), - Baza afiŝo eldonita de FEL (ID 0251-0252) kun surpreso 'Taalkursussen in Kortrijk'. Du versioj: una sur bazo 'esperanto' kaj dua sur bazo 'Esperanto laat je verleiden'. Versie esperanto overgedragen aan Stadsarchief Kortrijk 12/2020


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.07.0 Krakovo (desegnaĵo kun turismaj kaj historiaj informoj) 1980 1980 0000-00-00 420 300 01 03 07 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.07.0.jpg
Priskribo
0054_143.jpg - Krakovo (desegnaĵo kun turismaj kaj historiaj informoj) 1980 (2 ekzempleroj)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.08.0 Bos-wandelzoektocht – Amikeco trans limoj Blanden (Leuven) 1994 0000-00-00 420 297 01 03 08 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.08.0.jpg
Priskribo
0068_157.jpg - Bos-wandelzoektocht – Amikeco trans limoj Blanden (Leuven) – 19 februaro 1994 (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.09.0 Esperanto Weltsprache (Stuttgart) (A3) 1949 0000-00-00 420 297 01 03 09 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.09.0.jpg
Priskribo
0023_111.jpg - Esperanto Weltsprache (Stuttgart) (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.10.0 Horizon-taal (A3) 0000 0000-00-00 420 297 01 03 10 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.10.0.jpg
Priskribo
0033_121.jpg - Horizon-taal (A3) - Baza afiŝo eldonita de Flandra Esperanto-Ligo (3 ekz.)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.11.0 Horizon-taal – De euro vervangt onze munt… (cursus Gent) (A3 0000 0000-00-00 420 297 01 03 11 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.11.0.jpg
Priskribo
0034_122.jpg - Horizon-taal – Baza afiŝo de Flandra Esperanto-Ligo, kun surpreso 'De euro vervangt onze munt…' kaj kursinformoj pri Gent (sen jaro) (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.12.0 Esperanto Tweede Taal voor Iedereen (Esperanto-Nederland) 1996 0000-00-00 420 297 01 03 12 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.12.0.jpg
Priskribo
0036_124.jpg - Esperanto Tweede Taal voor Iedereen (Esperanto-Nederland, Groningen) (estis kovrilo de revuo FEN-X julio-aŭgusto 1996)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.13.0 Exposition A la rencontre de l’Esperanto interlinque – 18-26 2003 0000-00-00 297 420 01 03 13 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.13.0.jpg
Priskribo
0293_420.jpg - Exposition A la rencontre de l’Esperanto interlinque – 18-26 oktobre 2003_Virton Ancienne Chapelle Av. Bourvier


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.14.0 Stad Kortrijk – Jubileum-akte overhandigd namens de Kulturel 1985 0000-00-00 297 420 01 03 14 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.14.0.jpg
Priskribo
0291_418.jpg - Stad Kortrijk - Jubileum-akte overhandigd namens de Kulturele Raad aan Esperanto Grupo "La Konkordo" Kortrijk uit erkentelijkheid voor 60 jaar kultureel werk – 17 december 1985 (A3) (fotokopie, origineel hangt ingekaderd in het Fonds Vanbiervliet te Kortrijk). Het origineel is 500 x 340 mm; onderaan links 'Beyaert Sioens printers NV Kortrijk', rechts melding drukker 'Léon Beyaert' met zwart overdrukt.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.15.0 60a datreveno de venko de Ĉina Rezistmilito 2005 0000-00-00 420 297 01 03 15 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.15.0.jpg
Priskribo
0038_126.jpg - 60a datreveno de venko de Ĉina Rezistmilito (A3) Kun bildoj de espero.com - El Popola Ĉinio - Mikrofone


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.16.0 Esperanto uit je radio 0000-00-00 297 210 01 03 16 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.16.0.jpg
Priskribo
Esperanto uit je radio. Esperanto 2000 vzw, Leuven


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.17.0 Kies voor Esperanto 0000-00-00 297 210 01 03 17 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.17.0.jpg
Priskribo
Kies voor Esperanto. Esperanto 2000 vzw, Leuven


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.18.0 Esperanto - Het juiste correspondentie adres 0000-00-00 297 210 01 03 18 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.18.0.jpg
Priskribo
Esperanto - Het juiste correspondentie adres. Esperanto 2000 vzw, Leuven


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.19.0 Esperanto - Internationale Taal - Open venster op de wereld 0000-00-00 297 210 01 03 19 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.19.0.jpg
Priskribo
Esperanto - Internationale Taal - Open venster op de wereld. Esperanto 2000 vzw, Leuven


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.20.0 Esperanto Literatuur 0000-00-00 297 210 01 03 20 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.20.0.jpg
Priskribo
Esperanto Literatuur. Esperanto 2000 vzw, Leuven


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.21.0 Talenfestival Leuven 2009 2009 0000-00-00 420 297 01 03 21 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.21.0.jpg
Priskribo
0296_423_talenfestivalleuven2009.jpg - (dubbel van 411_talenfestival_leuven_2009.jpg) Talenfestival Leuven 2009 – A3 (2 ex.)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.22.0 Talenfestival Leuven 2011 2011 0000-00-00 420 297 01 03 22 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.22.0.jpg
Priskribo
0297_424_talenfestivalleuven2011.jpg - Talenfestival Leuven 2011 – A3 geel


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.23.0 70a Universala Kongreso de Esperanto Augsburg 1984 0000-00-00 297 210 01 03 23 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.23.0.jpg Ipfelkofer
Priskribo
70a Universala Kongreso de Esperanto Augsburg 3.-10.8.1985 Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj 27.7.-2.8.1985 - Hotelo Alpenhof Internacia Ekumena Kongreso 27.7.-2.8.1985 Kolping-Domo Dua kongres-afiŝo, apud tiu de UEA (01.07.12).


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.24.0 Hundertjahrfeier des Esperanto Eupen 30 Mai 1987 (A3) 1987 0000-00-00 297 420 01 03 24 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.24.0.jpg
Priskribo
0042_132.jpg - Hundertjahrfeier des Esperanto Eupen 30 Mai 1987 (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.25.0 L’ESPERANTO Une langue plus facile que… 0000 0000-00-00 420 297 01 03 25 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.25.0.jpg A. Dupoux
Priskribo
0253_393.jpg L’ESPERANTO Une langue plus facile que l'english et plus européenne que Maastricht - Voilà la moyen le plus facile de pratiquer une langue Européenne - Pour infos: 3615 ESPERANTO (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.26.0 Venu al la esperantista kulturdomo Grésillon 2012 0000-00-00 420 297 01 03 26 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.26.0.jpg
Priskribo
0082_171.jpg - Venu al la esperantista kulturdomo Grésillon - M.C.E., kastelo Grésillon, 49150 Baugé, Francio (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.27.0 De euro vervangt je munt, het Esperanto beschermt je moedert 1998 0000-00-00 420 297 01 03 27 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.27.0.jpg
Priskribo
0064_153.jpg - De euro vervangt je munt, het Esperanto beschermt je moedertaal 1998, FEL (A3) Twee versies: op glanzend papier (2 ex.) en op gewoon papier (1 ex. = kaft Horizon.taal 1998/5)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.28.0 Kolorigu vian vivon: Adelaide UK 1997 1997 2017-12-11 420 297 01 03 28 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.28.0.jpg Fotis: Chris Wright
Priskribo
0304_adelaide_uk_1997.jpg Kolorigu vian vivon: venu al Adelaide - 82a Universala Kongreso de Esperanto - 19-26 Julio 1997


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.29.0 Hergé - La aventuroj de Tinĉjo en Tibeto 0000 0000-00-00 420 297 01 03 29 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.29.0.jpg
Priskribo
0073_162.jpg - La aventuroj de Tinĉjo - Tinĉjo en Tibeto - Casterman (A3) Sur ekzemplero en Vieno dekstre supre surgluita 'Ook KUIFJE is nu leesbaar in ESPERANTO !'


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.30.0 Test 5000 – Leer gratis Esperanto – Antwerpen 0000 0000-00-00 420 297 01 03 30 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.30.0.jpg
Priskribo
0051_141.jpg - Test 5000 – Leer gratis Esperanto – Antwerpen A3


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.31.0 Esperanto-stoomkursus 26-27 oktober 1985 Antwerpen 1985 0000-00-00 420 297 01 03 31 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.31.0.jpg
Priskribo
0047_137.jpg - Esperanto-stoomkursus 26-27 oktober 1985 Antwerpen A3


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.32.0 Esperanto-kursus in Antwerpen – 13 november 1985 1985 0000-00-00 420 297 01 03 32 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.32.0.jpg
Priskribo
0050_140.jpg - Esperanto-kursus in Antwerpen – 13 november 1985 - fotokopie - A3 - variante van ID0047 01.03.31


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.33.0 Esperanto-kursus Stad Antwerpen A3 0000 0000-00-00 420 297 01 03 33 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.33.0.jpg
Priskribo
0048_138.jpg - Esperanto-kursus Stad Antwerpen - A3 - variante van ID0047 01.03.31


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.34.0 Esperanto – Internacia Lingvo por agrablaj renkontoj – UEA 0000 0000-00-00 430 295 01 03 34 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.34.0.jpg
Priskribo
0056_145.jpg - Esperanto – Internacia Lingvo por agrablaj renkontoj – UEA (3 ekz.)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.35.0 Esperanto Internacia Lingvo - Restas loko por vi! 2017-12-11 420 297 01 03 35 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.35.0.jpg
Priskribo
0319_esperanto_internacia_lingvo_restas_loko_por_vi.jpg Esperanto Internacia Lingvo - Restas loko por vi! (tejo)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.36.0 Wie kennis wil maken met Esperanto… Kortrijk 1986 0000-00-00 420 297 01 03 36 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.36.0.jpg
Priskribo
0044_134.jpg - Wie kennis wil maken met Esperanto… Kortrijk - kursus Kortrijkse Esperanto-Groep (A3) (3x)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.37.0 Esperanto Internationale Taal – Cursussen Kortrijk 0000 0000-00-00 420 297 01 03 37 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.37.0.jpg
Priskribo
0081_170.jpg - Esperanto Internationale Taal - een nieuwe wereld gaat voor u open – Cursussen oude dekenij Kortrijk, z.j. (A3) Overgedragen aan Stadsarchief Kortrijk 12/2020


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.38.0 Tentoonstelling Esperanto tussen gisteren en morgen – Kortrijk 2006 0000-00-00 420 297 01 03 38 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.38.0.jpg x_01.03.38.a.jpg
Priskribo
0071_161.jpg - Tentoonstelling Esperanto tussen gisteren en morgen – Centrale bibliotheek Kortrijk – 10 juni – 1 juli 2006 (A3) In het archief van Esperanto Valenciennes (overgedragen aan Internacia Esperanto-Arkivo in 2021) werd een Franstalige versie van de affiche gevonden, met tekst "Esperanto - Entre hier et demain". Overgedragen aan Stadsarchief Kortrijk (Trezoor) 12/2020 en 3/2021.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.39.0 Esperanto Tweede Taal voor Iedereen (Esperanto-Nederland) 1996 0000-00-00 420 297 01 03 39 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.39.0.jpg Harm v. Veen & Jan Schaap
Priskribo
0029_117.jpg - Esperanto Tweede Taal voor Iedereen (Esperanto-Nederland) (A3) - bestaat in meerdere varianten: gekleurd, met afgeknipte of overplakte blanco onderkant, op groot formaat (600 x 428 mm, 292.jpg)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.40.0 Esperanto 2e taal voor iedereen – Kortrijk – 1977 0000-00-00 420 297 01 03 40 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.40.0.jpg
Priskribo
0030_118.jpg - Esperanto 2e taal voor iedereen – Kortrijk – tentoonstelling boeken en tijdschriften (A3). Variante van ID0029; opdruk 'Stadsbibliotheek Kortrijk - Tentoonstelling van Esperanto-boeken en tijdschriften'. Drie varianten: nieuw adres Leiestraat, oud adres Guido Gezellestraat, 'juni 1977' met de hand bijgevoegd. Overgedragen aan Stadsarchief Kortrijk 12/2020: versie Leiestraat, versie junio 1977.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.41.0 Kie Esperanto plej necesas? – Esperanto 2009 ĉar Eŭropa bezo 2009 0000-00-00 420 297 01 03 41 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.41.0.jpg
Priskribo
0290_417.jpg - Kie Esperanto plej necesas? – Esperanto 2009 ĉar Eŭropa bezonas vin – Eŭropo Demokratio- Esperanto - www.esperanto2009.eu (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.42.0 Stuur kandidaten die ja zeggen aan Esperanto naar Europa: SP 0000 0000-00-00 420 297 01 03 42 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.42.0.jpg 01.03.42.a.jpg
Priskribo
0066_155.jpg - Stuur kandidaten die ja zeggen aan Esperanto naar Europa: SP, VU-ID21, VLD, Agalev, VLD, CVP (pluraj versioj, sen dato) (A3) (sur ĉi tiu versio: Anne Van Lancker, Bert Anciaux, Dirk Sterckx, Patsy Sörensen, Willy De Clercq, Johan Van Hecke, sur alia versio (transigota de ID0067): Frank Vandenbroucke, Marianne Thyssen, Peter Bossu, Louis Vanvelthoven, Nelly Maes, Stefaan De Clerck)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.42.a Stuur kandidaten die ja zeggen aan Esperanto naar Europa: SP 0000 0000-00-00 420 297 01 03 42 a
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.42.a.jpg
Priskribo
0067_156.jpg - Stuur kandidaten die ja zeggen aan Esperanto naar Europa: SP, CVP, SP, SP, VU-ID21, CVP (pluraj versioj, sen dato) (A3) - beeld toe te voegen aan ID0066 en item daarna verwijderen)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.43.0 Arto el Ĉinio / Kunst uit China – Feestpaleis Oostende 28-30 1994 0000-00-00 420 297 01 03 43 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.43.0.jpg
Priskribo
0069_158.jpg - Arto el Ĉinio / Kunst uit China – Feestpaleis Oostende 28-30 november 1994 (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.44.0 Esperanto, laat je verleiden (met ballon 0000 0000-00-00 420 297 01 03 44 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.44.0.jpg
Priskribo
0057_146.jpg - Esperanto, laat je verleiden (afbeelding van ballon op affiche gekleefd) (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.45.0 Taalverwanten… niet zo ver weg 2010 0000-00-00 420 297 01 03 45 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.45.0.jpg http://www.springboard2languages.org
Priskribo
0079_168.jpg - Taalverwanten… niet zo ver weg http://springboard2languages.org (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.46.0 SUK Someraj Universitataj Kursoj Antwerpen 1976 1976 0000-00-00 420 297 01 03 46 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.46.0.jpg
Priskribo
0078_167.jpg - SUK Someraj Universitataj Kursoj Antwerpen (A3)Stampilo de Wim De Smet dorse.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.47.0 Esperanto Studie-weekeinden – FLE Bond van Arbeiders-Esperan 0000 0000-00-00 420 297 01 03 47 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.47.0.jpg
Priskribo
0080_169.jpg - Esperanto Studie-weekeinden – FLE Bond van Arbeiders-Esperantisten Oisterwijk 28-29 mei, zonder jaar (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.48.0 Fulda 19. Kongress IFEF 1967 0000-00-00 420 300 01 03 48 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.48.0.jpg
Priskribo
0061_150.jpg - Fulda - 19. Kongress des Internationalen Eisenbahner-Esperanto-Verbandes (IFEF) - 6-12 Mai 1967


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.49.0 Belgio Universala Kongreso de Esperanto A3 1982 0000-00-00 420 297 01 03 49 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.49.0.jpg
Priskribo
0062_151.jpg - Belgio Universala Kongreso de Esperanto Antwerpen - Internacia Junulara Kongreso Leuven - Belgio 1982 (A3) - estis i.a. gluita sur la oficialaj turismaj afiŝoj de Belgio


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.50.0 Kajto chante l’Espéranto – Villeneuve d’Ascq 2002 2002 0000-00-00 420 297 01 03 50 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.50.0.jpg
Priskribo
0031_119.jpg - Dimanche 24 mars 2002 - Kajto chante l’Espéranto – Villeneuve d’Ascq (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.51.0 Jubilea Diservo Pasko Boulogne-sur-Mer 2005 2005 0000-00-00 420 297 01 03 51 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.51.0.jpg
Priskribo
0032_120.jpg - Jubilea Diservo Pasko Boulogne-sur-Mer (A3)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.52.0 Esperanto Info 358.05.49 1979 2017-12-11 297 420 01 03 52 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.52.0.jpg E. Van Damme, Schepdaal Impression asbl 22 Mars
Priskribo
0318_esperanto_info_e._van_damme_.jpg - Esperanto Info 358.05.49 - aldonita al Esperanto Aktuala (brusela grupo) 79/06


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.53.0 Esperanto kaj Ideologioj Gent 2001 2001 2017-12-25 420 297 01 03 53 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.53.0.jpg
Priskribo
0320_esperanto_kaj_ideologioj_-_debato_gent_2001.jpg Esperanto kaj Ideologioj - Kiel rolis kaj rolu la Esperanto-movado politik? Kun Kreximir Barkoviĉ, Detlev Blanke, Renato Corsetti, François Degoul, Alberto Fernandez, Jan Superter. Prelegoj kaj debato, sabato la 20a de oktobro 2001, Lakenhalle, Sint-Baafsplein 17, Gent Kontaktpersono: Jacques Schram (jakvo) - Organizo: La Progreso - A. De Coster, Gentbrugge


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.54.0 ESPERANTO IN LIER 16-19 SEP 2016 2016 2018-08-31 420 297 01 03 54 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.54.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Lier
Priskribo
ESPERANTO IN LIER 16-19 SEP 2016. Afiŝo eldonita okaze de la Beneluksa Kongreso je tiu dato.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.03.55.0 27 siècles de langues internationales 2010 0000-00-00 420 297 01 03 55 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.03.55.0.jpg
Priskribo
Prelego de Thierry Sterck pri "27 siècles de langues internationales. Et après?... L'ESPERANTO. Jeudi 21 octobre [2010], Saint-Marc. Organizis asbl Promenvia (= Ecole Normale Virton-Arlon) - GaumeEsperanto - APE (Association pour l'Espéranto).


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.01.0 Europa heeft één betaalbmiddel, de euro... 0000-00-00 92 443 01 04 01 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.01.0.jpg
Priskribo
Zelfklever: Europa heeft één betaalmiddel, de €uro - nu nog één gemeenschappelijke taal, €speranto Europo havas ununuran valuton, €uron. Ĝi bezonas komunan lingvon, €speranton. Internet: http://europeesparanto.free.fr


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.02.0 Al Triumfo – Sint-Nicolaas-Waas 1928 0000-00-00 275 435 01 04 02 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.02.0.jpg W. De Koning Firma Van Haver
Priskribo
0077_166.jpg - Al Triumfo - Plaatselijke Afdeling der "Belga Ligo Esperantista" – Sint-Nicolaas-Waas Bericht: De leergangen van Esperanto, hulpwereldtaal van Dr Zamenhof, zullen hernomen worden op 7 November 1928 om 8 uur 's avonds, ten lokale "In Rome", Kard. Mercierstraat...


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.03.0 Doktoro L.L. Zamenhof (foto + ĉina teksto) 0000 0000-00-00 520 252 01 04 03 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.03.0.jpg
Priskribo
0162_291.jpg - = 356 Doktoro L.L. Zamenhof (foto + ĉina teksto) – Huangsi-a Esperanto-Asocio – Presita en Ĉinio


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.04.r Grava katastrofo en Valencia Universitato 1932, rect 1932 0000-00-00 310 375 01 04 04 r
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.04.r.jpg x_01.04.04.v.jpg
Priskribo
0049_142.jpg - Grava katastrofo en Valencia Universitato 31 majo 1932, recto verso = x_01.04.04.v.jpg


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.05.0 = 390 Esperanto 1887-1987 1987 0000-00-00 600 420 01 04 05 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.05.0.jpg Gyurkovics – Sekelj
Priskribo
0227_370.jpg - Esperanto 1887-1987 (Gyurkovics – Sekelj) Estas pli grandformata versio (606 x 422 mm), ankaŭ je 01.04.05


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.06.0 Binnenkort opening der leergangen Esperanto – Ronse 0000 0000-00-00 431 278 01 04 06 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.06.0.jpg Frans Tol Spiers M. Breedestr. Ronse
Priskribo
0063_152.jpg Binnenkort opening der leergangen Esperanto - Prochainement Ouverture des cours de langue internationale Esperanto – La Paca Stelo Esperantista Grupo Ronso (geen datum vermeld - rond 1930)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.07.0 Moderne Chinese Schilderkunst – Esperantohuis Antwerpen 1994 1994 0000-00-00 440 295 01 04 07 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.07.0.jpg
Priskribo
0287_414.jpg - Moderne Chinese Schilderkunst – Esperantohuis Antwerpen 3-7 december 1994 demonstratie schilderen en calligrafie - permanente aanwezigheid van een kunstenaar, een Chinees kunstcriticus en een tolk - alle contacten gebeuren via het Esperanto


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.08.0 Esperanto Programita (Stichting voor internationale kommunik 0000 0000-00-00 443 342 01 04 08 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.08.0.jpg
Priskribo
0174_302.jpg - Esperanto Programita (Stichting voor internationale kommunikatie, Amsterdam – rond 1970)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.09.0 Kie loĝas esperantistoj en Nederlando 1946 0000-00-00 425 353 01 04 09 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.09.0.jpg H.C. Magel Aalst-Waalre
Priskribo
0195_336.jpg - Kie loĝas esperantistoj en Nederlando Karto kompilita laŭ informoj de la esperantistaj organizoj: Federacio de la Laboristaj Esperantistoj, Internacia Esperanto Ligo, La Estonto estas Nia, Nederlanda Katoliko kaj Nederlanda Societo de Blindaj Esperantistoj


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.10.0 A la rencontre de l’espéranto Namur 2001 2001 0000-00-00 443 294 01 04 10 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.10.0.jpg Sebastien M. Richard Frippiat, Vezin
Priskribo
0294_421.jpg - A la rencontre de l’espéranto la langue internationale – Exposition - Animations diverses - 16- 25 février 2001 - Avec la collaboration de l'Association pour l'espéranto (A.P.E.) – Maison de la Culture de Namur (ankaŭ ekzemplero en arĥivskatolo 21)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.11.0 Japanujo kaj ĝia interna vivo – 1936 - Ronse - Scherer 1936 0000-00-00 490 335 01 04 11 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.11.0.jpg M. Spiers - Ronse
Priskribo
0285_413.jpg - Ronse Lundo la 14an de decembro 1936 je la 8a vespere en CONCORDIA salono de la kafejo granda publika parolado kun 400 lumbildoj pri Japanujo kaj ĝia interna vivo per Sinjoro Scherer de Los Angeles (Ameriko)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.12.0 Wereldhulptaal Esperanto 1928 0000-00-00 327 530 01 04 12 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.12.0.jpg
Priskribo
0010_016.jpg - Wereldhulptaal Esperanto Alwie belang stelt in 't aanleren van de WERELDHULPTAAL ESPERANTO of enige uitleg zou begeeren gelieve zijn naam aan te geven in het GEMEENTEHUIS tegen Zondag avond Datering op basis van fiscale zegel


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.13.0 63a Universala Kongreso de Esperanto, Varna, 1978 1978 0000-00-00 469 404 01 04 13 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.13.0.jpg
Priskribo
0218_361.jpg - 63a Universala Kongreso de Esperanto, Varna, 1978, 29 VII - 5 VIII 1978


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.14.0 55a Franca Kongreso de Esperanto 1963 – Perpignan 1963 0000-00-00 480 347 01 04 14 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.14.0.jpg PB Imp. Rapide Perpignan
Priskribo
0220_363.jpg - 55a Franca Kongreso de Esperanto - 1-3.6.1963 – Perpignan


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.15.0 Mnemonika Instituto de Prof. Fajnŝtein, Vilno, Pollando 1930 0000-00-00 470 315 01 04 15 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.15.0.jpg http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=18102338 Sladkin, Vilno, Pollando
Priskribo
0188_317.jpg - Mnemonika Instituto de Prof. Fajnŝtein, Vilno, Pollando (laŭ ÖNB ĉ. 1930) Google Books: Unua kaj sola en esperantujo Mnemonika Instituto de Profesoro D. Fajnŝtejn: Laǔ memorfortiga metodo trifoje premiita de la Pariza Akademio Vilno (Pollando). 1931 14 p.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.16.0 77a Itala Kongreso – Diretti linguistici… - 2010 2010 0000-00-00 478 330 01 04 16 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.16.0.jpg
Priskribo
0268_409.jpg - 77a Itala Kongreso Centro Civito - Via Treviso 2 - Lignano Sabbiadoro 21-28.8.2010 Diretti linguistici nella società multiculturale europea


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.17.0 Vizitu la Svisan Ekspozicion pri Radio-Telefonio Genève 21 m 1924 0000-00-00 500 354 01 04 17 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.17.0.jpg Imprimerie Centrale A. Livron Genève
Priskribo
0198_339.jpg - Vizitu la Svisan Ekspozicion pri Radio-Telefonio Genève 21 majo – 1 junio 1924 Estas ankaŭ malpli granda afiŝo kun simila teksto sed alia enpaĝigo (ID 0018)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.18.0 Flandra Esperanto-Instituto - atesto Gust Balthazar 1935 2017-12-11 398 485 01 04 18 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.18.0.jpg L. Goethals, Kortrijk
Priskribo
0306_atesto_leuven.jpg "La Estraro de Flandra Esperanto-Instituto kaj la Juĝantaro speciale definita por la aljuĝo de Atestoj certigas ke S-ro Balthazar Gust plenumis kun granda distingo la provojn pri simpla kapableco..." Leuven 5 Majo 1935


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.19.0 Paleis voor Schoone Kunsten – Propaganda-avond F.W. Buenting 1937 0000-00-00 525 355 01 04 19 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.19.0.jpg
Priskribo
0187_316.jpg Paleis voor Schoone Kunsten – Propaganda-avond voor Esperanto F.W. Buenting– 4 oktober [1937] Proefles volgens de methode van Andreo Cseh - Esperanto-liederen - tentoonstelling van Esperanto-literatuur ERB - Esperantista Brusela Reprezentantaro. Biografiaj informoj pri Buenting, i.a. pri lia agado en Bruselo, troviĝas en la libro 'Movadaj Insuletoj' (2018) de Heidi Goes, p. 170-171.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.20.0 4 octobre 1937 – Palais des Beaux Arts Bruxelles – Buenting 1937 0000-00-00 523 357 01 04 20 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.20.0.jpg
Priskribo
0184_313.jpg 4 octobre 1937 – Palais des Beaux Arts Bruxelles – Soirée de propagande d’Espéranto – Prof. F.W. Buenting (Indes Néerlandaises) - leçon d'essai par la méthode Cseh - Recital de chant - Exposition de littérature Esperanto ERB - Esperantista Brusela Reprezentantaro Biografiaj informoj pri Buenting, i.a. pri lia agado en Bruselo, troviĝas en la libro 'Movadaj Insuletoj' (2018) de Heidi Goes, p. 170-171.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.21.0 Gent Leer Esperanto Prof. Laurent Instituut 1956 1956 0000-00-00 520 360 01 04 21 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.21.0.jpg Hussein, Zwijnaardsesteenweg 2, Gent
Priskribo
0233_376.jpg - Gent Leer Esperanto Prof. Laurent Instituut, Onderstraat, Gent Aanvang 18 september 1956


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.22.0 Groupe Espérantiste de Courtrai – cours d’Espéranto – Hôtel- 1929 0000-00-00 552 368 01 04 22 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.22.0.jpg
Priskribo
0180_308.jpg Le Groupe Espérantiste de Courtrai organise un cours d’Espéranto – Hôtel-de-Ville 31 octobre 1929 Overgedragen aan Stadsarchief Kortrijk 12/2020


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.23.0 Stedelijke Esperanto Vereniging – cursus stadhuis [Kortrijk] 1929 0000-00-00 552 368 01 04 23 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.23.0.jpg
Priskribo
0179_307.jpg Door de Stedelijke Esperanto-Vereeniging wordt een Esperanto-cursus stadhuis ingericht in de grote benedenzaal van het stadhuis [Kortrijk] 31 oktober 1929 Overgedragen aan Stadsarchief Kortrijk 12/2020


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.24.0 Kortrijk - Vlaamsch Huis – 1936 – Causerie over China 1936 0000-00-00 550 361 01 04 24 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.24.0.jpg Druk. L. Goethals, Kortrijk
Priskribo
0178_306.jpg - Kortrijk Zondag 10 Mei 1936, te 5 uur in het "Vlaamsch Huis" met medewerking van het "Davidsfonds" Causerie met lichtbeelden over China door P.J.B. Kao Chineesch Franciskaan Demonstratie der moderne methode voor Esperanto-onderwijs door de h. Henk Thien, gediplomeerd leraar Overgedragen aan Stadsarchief Kortrijk 12/2020


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.25.0 Voordracht La Paca Stelo Concordia Ronse Henk Thien NL – Dro 1936 0000-00-00 367 548 01 04 25 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.25.0.jpg Ronse - Druk. M. Spiers
Priskribo
0201_342.jpg La Paca Stelo - Ronsa Esperantista Grupo Voordracht met lichtbeelden door Henk Thien, Nederlandse Esperantist Drooglegging der Zuiderzee - woensdag 13 mei – Concordia - Ronse Verslag over de rondreis van Henk Thien in België in Flandra Esperantisto, juli 1936, zelfde voordracht ook in Kortrijk, Roeselare, Brussel (in samenwerking met V.T.B.). Flandra Esperantisto meldt in december 1937 het verschijnen van een boekje met luchtfoto's over het project.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.26.0 Al Triumfo Sint-Niklaas – kursus 9 september 0000 0000-00-00 365 547 01 04 26 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.26.0.jpg Sint-Niklaas, drukk. G. De Rechter
Priskribo
0194_335.jpg De plaatselijke Esperantische groep "Al Triumfo" (...) heropening van een nieuwe kursus der internationale hulptaal zal aanvangen op 9 september in het voorloopig lokaal Houtbriel 14 [Sint-Niklaas] Jaar werd niet teruggevonden in tijdschriften (wellicht 1935-1937) De ster op de affiche is opgekleefd


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.27.0 3a Azia Kongreso de Esperanto Seulo 2002 2002 2017-12-11 528 370 01 04 27 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.27.0.jpg
Priskribo
0299_425 3-a Azia Kongreso de Esperanto - 23-26 aŭgusto 2002 - Seulo Interkompreniĝado inter kulturoj


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.28.0 3e wandelzoektocht doorheen Leuven - 1981 1981 2017-12-11 535 378 01 04 28 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.28.0.jpg CERA - Centrale Raiffeisenkas
Priskribo
Esperanto 2000 organiseert voor u haar 3e wandelzoektocht doorheen Leuven op zondag 12 juli 1981


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.29.0 46-a Universala Kongreso de Esperanto – Harrogate – 1961 1961 0000-00-00 520 405 01 04 29 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.29.0.jpg
Priskribo
0289_416.jpg - 46-a Universala Kongreso de Esperanto – Harrogate – 5-12 aŭgusto 1961 (grupa foto) Dorse: Photograph bij Montgomery, 19 Exchange Buildings, Market St., Huddersfield; (krajone) 7768-1


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.30.0 20a Kataluna Kongreso de Esperanto Olot 1984 1984 0000-00-00 450 310 01 04 30 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.30.0.jpg Miquel Plana
Priskribo
0288_415.jpg - 20a Kataluna Kongreso de Esperanto - Olot, 12-13-14 oktobro de 1984


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.31.0 15a Hispana Kongreso de Esperanto – Zaragoza - 1954 1954 0000-00-00 495 343 01 04 31 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.31.0.jpg F. De Mata Lit. Garcia Cantos - Valencia
Priskribo
0169_297.jpg - 15a Hispana Kongreso de Esperanto – Zaragoza 24-27 julio 1954


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.32.0 17a Hispana Kongreso de Esperanto – Barcelona - 1956 1956 0000-00-00 492 342 01 04 32 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.32.0.jpg LH Lit. Garcia Cantos - Valencia
Priskribo
0168_296.jpg - 17a Hispana Kongreso de Esperanto – Barcelona 25-29 julio 1956


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.33.0 20a Hispana Kongreso de Esperanto – Malaga 18-23 aŭgusto 195 1959 0000-00-00 480 344 01 04 33 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.33.0.jpg Cabedo Torrens Lit. Garcia Cantos - Valencia
Priskribo
0170_298.jpg - 20a Hispana Kongreso de Esperanto – Malaga 18-23 aŭgusto 1959 – Zamenhof-Jaro


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.34.0 21a Hispana Kongreso de Esperanto – Pontevedra - 1960 1960 0000-00-00 478 343 01 04 34 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.34.0.jpg RAGA Lit. Garcia Cantos - Valencia
Priskribo
0171_299.jpg - 21a Hispana Kongreso de Esperanto – Pontevedra 21-23 julio 1960


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.35.0 Hispana Kongreso de Esperanto - Bilbao - 1966 1966 0000-00-00 538 384 01 04 35 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.35.0.jpg Po Cuellar11 Zaragoza
Priskribo
0221_364.jpg - Hispana Kongreso de Esperanto Bilbao 13-23 julio 1966 Desegno de Ponto de Vizcaya


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.36.0 53a UK - postkongreso - Zaragoza 1968 1963 0000-00-00 535 376 01 04 36 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.36.0.jpg Otavio y Félez, Zaragoza
Priskribo
0229_372.jpg 5a Universala Kongreso de Esperanto - Hispanujo Postkongreso en Zaragoza 11-15 aŭgusto 1968 Estu bonvenaj!


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.37.0 Kommunikatie zonder diskriminatie – Esperanto 0000 0000-00-00 555 413 01 04 37 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.37.0.jpg
Priskribo
0267_408.jpg - Kommunikatie zonder diskriminatie – Esperanto – Inlichtingen over kursussen…


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.38.0 01-12 - Unesko – Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj, Unite 1958 0000-00-00 510 360 01 04 38 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.38.0.jpg Printed in France Sapho Paris
Priskribo
0273_412-01.jpg 01-12 - Unesko – Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj, United Nations-Unesco (serio 1-12) (2 serioj de po 12 folioj en unu koverto "UNESCO")


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.39.0 02-12 - Unesko – Kio estas homaj rajtoj 1958 0000-00-00 510 360 01 04 39 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.39.0.jpg
Priskribo
0274_412-02.jpg - 02-12 - Unesko - Kio estas homaj rajtoj?


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.40.0 03-12 - Unesko – Ĉiuj estas egalaj antaŭ la leĝo 1958 0000-00-00 510 360 01 04 40 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.40.0.jpg
Priskribo
0275_412-03.jpg - 03-12 - Unesko – Ĉiuj estas egalaj antaŭ la leĝo


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.41.0 04-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je libera vojaĝado 1958 0000-00-00 510 360 01 04 41 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.41.0.jpg
Priskribo
0276_412-04.jpg - 04-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je libera vojaĝado


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.42.0 05-12 - Unesko – La familio estas la natura unuo de la socio 1958 0000-00-00 510 360 01 04 42 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.42.0.jpg
Priskribo
0277_412-05.jpg - 05-12 - Unesko – La familio estas la natura unuo de la socio


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.43.0 06-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je libera esprimado kaj o 1958 0000-00-00 510 360 01 04 43 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.43.0.jpg
Priskribo
0278_412-06.jpg - 06-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je libera esprimado kaj opinio


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.44.0 07-12 - Unesko – La volo de la popolo devas esti la bazo de la 1958 0000-00-00 510 360 01 04 44 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.44.0.jpg
Priskribo
0279_412-07.jpg - 07-12 - Unesko – La volo de la popolo devas esti la bazo de la registara aŭtoritato


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.45.0 08-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je libera elekto de laboro 1958 0000-00-00 510 360 01 04 45 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.45.0.jpg
Priskribo
0280_412-08.jpg - 08-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je libera elekto de laboro


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.46.0 09-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je ripozo kaj libera tempo 1958 0000-00-00 510 360 01 04 46 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.46.0.jpg
Priskribo
0281_412-09.jpg - 09-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je ripozo kaj libera tempo


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.47.0 10-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je eduko 1958 0000-00-00 510 360 01 04 47 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.47.0.jpg
Priskribo
0282_412-10.jpg - 10-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton je eduko


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.48.0 11-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton partopreni la kulturan viv 1958 0000-00-00 510 360 01 04 48 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.48.0.jpg
Priskribo
0283_412-11.jpg - 11-12 - Unesko – Ĉiu havas la rajton partopreni la kulturan vivon de la socio


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.49.0 12-12 - Unesko – Ĉiu havas devojn je la socio 1958 0000-00-00 510 360 01 04 49 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.49.0.jpg
Priskribo
0284_412-12.jpg - 12-12 - Unesko – Ĉiu havas devojn je la socio


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.50.0 Koverto kun UNESKO-afiŝo 1958 0000-00-00 525 360 01 04 50 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.50.0.jpg
Priskribo
Koverto enhavanta Unesko-afiŝojn (ID 0273-0284)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.51.0 19a Kataluna Kongreso de Esperanto Sabadell 1983 1983 0000-00-00 440 320 01 04 51 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.51.0.jpg
Priskribo
0269_410.jpg - 19a Kataluna Kongreso de Esperanto Sabadell 29-10/1-11 1983


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.52.0 Foire de Paris – 18 majo-3 junio 1935 1935 0000-00-00 600 400 01 04 52 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.52.0.jpg
Priskribo
0114_237.jpg Foire de Paris – 18 majo-3 junio 1935


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.04.53.0 Setmana Esperantista Girona 1987 0000-00-00 420 300 01 04 53 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.04.53.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/%C4%9Cirono Imp. JOAN - Salt, 87
Priskribo
[Dua] Setmana Esperantista Girona, 21-28 septembro 1987.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.01.0 Esperanto Internationaal 0000 0000-00-00 205 598 01 05 01 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.01.0.jpg
Priskribo
0230_373.jpg Esperanto internationaal en een logische taal voor iedereen snel en goedkoop te leren... (3x)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.02.0 Regularo de la Ledeberga Grupo Esperantista ‘La Tagiĝo’ 1924 0000-00-00 575 475 01 05 02 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.02.0.jpg
Priskribo
0246_388.jpg - Regularo de la Ledeberga Grupo Esperantista ‘La Tagiĝo’ Manskribita - subskribis: [nelegebla], sekretario; [nelegebla], kasisto; Varendonck, prezidanto; Simonis, Festdirektoro; [nelegebla], vicprezidano; [nelegebla], bibliotekist(in)o; Block kaj Staelens, anoj


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.03.0 Internacia Libro-Komerca Kompanio de Ĉinio 0000-00-00 850 290 01 05 03 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.03.0.jpg
Priskribo
Internacia Libro-Komerca Kompanio de Ĉinio (Guoji Shudian) (ŝtofo)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.04.0 Esperanto 2000 Informatiebijeenkomst Leuven 1979 1979 0000-00-00 600 400 01 05 04 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.04.0.jpg Piron & Verheyden, Lubbeek (Pellenberg)
Priskribo
0327_esperanto2000_informatiebijeenkomst_1979.jpg Esperanto 2000 - Vereniging voor LEUVEN en omgeving organiseert een Informatiebijeenkomst Cursus Esperanto Donderdag 11 oktober '79, Koninklijk Atheneum, Naamsestraat 69, Leuven Basisaffiche Stella Artois


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.05.0 Ĉinlingva afiŝo kun portreto de Ivan Vazov 0000 0000-00-00 570 405 01 05 05 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.05.0.jpg http://eo.wikipedia.org/wiki/Ivan_Vazov
Priskribo
0270_411.jpg - Ĉinlingva afiŝo kun portreto de bulgara verkisto-poeto-damaturgo Ivan Vazov Manskribitaj tekstoj: "Mi petas ke transdonu ĝin al la Kompilejo de Internacia Kulturo. Mia taggazeto nomiĝas Semajna Literaturo de tienzina Ĵurnalo" "El "Internacia Kulturo" de Nov. 1945. Elĉinigis Li-Laŭjon." "Avo Joco rigardas". Klarigo sendita de Georgi Mihalkov, ps. Julien Modest (2018-01-22): "Tiu ĉi dokumento montras rakonton de Ivan Vazov. La rakonto estas tradukita en ĉinan lingvon kaj ĝia titolo estas "Avo Joco rigardas".


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.06.0 Ledeberga Esperanto-Grupo – Diploma van Verdienste 1921 0000-00-00 570 365 01 05 06 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.06.0.jpg Julien t'Felt Lith. Ch. Allard, Manage
Priskribo
0213_355.jpg Ledeberg-Gent - Kunst- en Nijverheidstentoonstelling 14-29 augustus 1921 Diploma van Verdienste toegewezen aan Ledeberg'a Esperanto Grupo "La Tagiĝo" O.m. vlag met Liège – Dixmude – Yser – Forêt d’Houthulst


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.07.0 Elkore dediĉita al la esperantistaro tutmonda (ZamenhofT9) 0000 0000-00-00 543 453 01 05 07 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.07.0.jpg Tg
Priskribo
0200_341.jpg Elkore dediĉita al la esperantistaro tutmonda-Dro L.L. Zamenhof. Aŭtoro de Esperanto


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.08.0 Esperanto-leergang Al Triumfo Sint-Niklaas 1926 1926 0000-00-00 427 552 01 05 08 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.08.0.jpg Drukkerij Firma Van Haver Parkstraat 27
Priskribo
0196_337.jpg Esperanto-leergang Al Triumfo Sint-Niklaas "De jaarlijkse kursus zal aanvangen op 17n November e.k. [1926]. De lessen worden gegeven in hun lokaal "IN ROME" (bovenzaal) Houtbriel 31... Dato menciita sur takso-ŝtampo maldekstre sube


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.09.0 19. Deutscher Esperanto-Kongress Dresden 1930 1930 0000-00-00 590 460 01 05 09 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.09.0.jpg Buchdrückerei des Dr. Güntzschen Stiftung in Dresden
Priskribo
0298_425_dresden_1930.jpg 19. Deutscher Esperanto-Kongress Dresden, 7. bis 10. Juni 1930


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.10.0 Esperanto-leergang Al Triumfo Sint-Niklaas 1927 1927 0000-00-00 564 440 01 05 10 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.10.0.jpg Drukk. Firma Van Haver N. 116.
Priskribo
0260_401.jpg Esperanto-leergang ingericht door Al Triumfo, plaatselijke groep der Belga Esperantista Ligo Lokaal "Rome" Houtbriel, 31 Sint-Niklaas. Aanvang 9n november [1927]


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.11.0 XXVIIIUniversala Kongreso Wien 1936 – 8-15 aŭgusto 1936 ( 1936 0000-00-00 590 420 01 05 11 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.11.0.jpg http://data.onb.ac.at/rec/baa16982806 Steiner, Hugo Presejo: S. Falk, Wien XIII
Priskribo
0262_403.jpg 28a Universala Kongreso de Esperanto en Wien 1936 – 8-15 aŭgusto 1936 Bildo: Princo Eŭgeno de Savojo antaŭ la kongresejo XII-a Somera Universitato - Vojaĝo tra Aŭstrio - Festaranĝoj (2 ekz.)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.12.0 Zam-festo Esperanto Jette (Bruselo) 2011 2011 0000-00-00 600 420 01 05 12 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.12.0.jpg Creatio Ness - www.ness.be
Priskribo
0266_407.jpg - Zam-festo Esperanto Jette (Bruselo) 17/12/2011 - Koncerto Kajto La langue international & equitable – De internationale & rechtvaardige taal, Jette


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.13.0 SUK Someraj Universitataj Kursoj Lieĝo 1972 1972 0000-00-00 590 418 01 05 13 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.13.0.jpg
Priskribo
0009_014.jpg SUK Someraj Universitataj Kursoj Lieĝo 30-7-27.8.1972 - Sart Tilman Du ekzempleroj karte kungluitaj pro humideco; eble ekzistas ankaŭ A3-versio


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.14.0 Klubo Esperantista ‘Espero’ Gendbrugo – Atesto 1916 0000-00-00 600 460 01 05 14 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.14.0.jpg Presejo H. De Muynck, Gendbrugge
Priskribo
0249_391.jpg Klubo Esperantista ‘Espero’ Gendbrugo – Atesto pri kapableco por Fraŭline Elvire Danneels, 17a de Decembro 1916 Ses subskriboj (Verdonck [urbestro], Martens, De Bruycker, ceteraj malbone legeblaj)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.15.0 Raymond Schwartz 2017-12-11 450 613 01 05 15 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.15.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Raymond_Schwartz
Priskribo
0330_raymond_schwartz.jpg - Raymond Schwartz (1894-1973) la kafejo A LA LUNE estas konata en la monda dank'al romano de Raymond Schwartz naskita en Metz je 8 apr 1894 le café A LA LUNE est connu dans le monde grâce au roman en Esperanto "Kiel akvo de l' rivero de Raymond Schwartz


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.16.0 63a Universala Kongreso Varna BG 1978 1978 0000-00-00 605 455 01 05 16 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.16.0.jpg
Priskribo
0205_347.jpg 63a Universala Kongreso de Esperanto Varna 29. VII - -5. VIII 1978


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.17.0 Ilustrita Historio de la Laborista-Esperanto-Movado 0000 0000-00-00 593 420 01 05 17 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.17.0.jpg http://data.onb.ac.at/rec/baa18108000
Priskribo
0243_384.jpg Ilustrita Historio de la Laborista-Esperanto-Movado 25. - 31. Julio 19xx Valencio Illustrierte Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung ; eine Ausstellung des Fritz-Hüser-Instituts der Stadt Dortmund Laŭ ONB ĉ. 1980 - sur kovrilpaĝo de samtitola libro 1993 (https://eo.wikipedia.org/wiki/Ilustrita_historio_de_la_Laborista_Esperanto-Movado)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.18.0 Paco (Indiana saĝaĵo) 2003 0000-00-00 605 420 01 05 18 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.18.0.jpg www.peaceposter.de Barbara Caine Eisenkorn Verlag Berlin
Priskribo
0242_383.jpg Paco ne estas nur la kontraŭo de milito, ne nur la periodo inter du militoj... (Indiana saĝaĵo)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.19.0 41a Internacia Fervojista Esperanto Kongreso 1989 Salou 1989 0000-00-00 695 453 01 05 19 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.19.0.jpg A.G. Rabassa, Reus
Priskribo
0223_366.jpg Salou Platja d'Europa - – Patronat Municipal de Turisme – Salou 41a Internacia Fervojista Esperanto Kongreso 13-19.5.1989 (IFEF)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.20.0 Postzegeltentoonstelling - Voorverkoop Esperanto-Postzegel A'pen 1982 0000-00-00 600 415 01 05 20 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.20.0.jpg
Priskribo
0192_333.jpg - Postzegeltentoonstelling - Voorverkoop Esperanto-Postzegel 5-6 juni 1982 – speciale gelegenheidsstempel - Bank Brussel Lambert Antwerpen


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.21.0 XXXVa Hispana Kongreso de Esperanto – Lerida – 1975 1975 0000-00-00 599 420 01 05 21 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.21.0.jpg Octavio y Felez Zaragoza
Priskribo
0224_367.jpg 35a Hispana Kongreso de Esperanto – Lerida – 18-22 juli0 1975


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.22.0 XXVIIa Hungarlanda Esperanto-Kongreso 1978 Budapeŝto 1978 0000-00-00 588 415 01 05 22 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.22.0.jpg http://data.onb.ac.at/rec/baa17884350 VALI-77 VIZDOK, Budapest
Priskribo
0154_281.jpg 27a Hungarlanda Esperanto-Kongreso 14-16 julio 1978 Budapeŝto


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.23.0 80a Universala Kongreso Tampere Finland 1995 1995 0000-00-00 595 420 01 05 23 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.23.0.jpg
Priskribo
0244_385.jpg 80A Universala Kongreso de Esperanto Tampere Finland - 22-29 julio 1995 - En Tampere-halo


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.24.0 Esperanto Internacia Lingvo 0000 0000-00-00 610 435 01 05 24 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.24.0.jpg
Priskribo
0245_386.jpg Esperanto Internacia Lingvo (gazeteltondaĵoj kun ruĝa kruco)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.25.0 50-a Jubilea Hispana Kongreso de Esperanto 1990 1990 0000-00-00 630 431 01 05 25 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.25.0.jpg http://data.onb.ac.at/rec/baa16991759
Priskribo
0271_411_50a_hispana_1990.jpg 50a jubilea Hispana Kongreso de Esperanto : de la 11a ĝis la 16a de julio; Centro Borja, Sant Cugat del Vallès


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.26.0 Granda Teatro de la Liceo - Opera Teatro de Sofio 1963 0000-00-00 650 392 01 05 26 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.26.0.jpg https://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Clapera_i_Argelaguer P. Clapera Graficas Londres Barcelona
Priskribo
0228_371.jpg Granda Teatro de la Liceo Barcelono - Baleto de la Opera Teatro de Sofio (Bulgario) Granda Printempa Teatra Prezentado 1963 - de la 18a de aprilo ĝis la 15a de majo


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.27.r Stad Oudenaarde – Esperanto – Gerard De Boes 1936 0000-00-00 431 618 01 05 27 r
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.27.r.jpg x_01.05.27.v.jpg Drukk. A. De Meester
Priskribo
0172_300.jpg Stad Oudenaarde – Voordracht over Esperanto – Gerard De Boes – De dames worden ingsgelijks uitgenodigd Verzonden aan Gerard De Boes, Wijnstraat 31 Ronse (tekst op keerzijde affiche, datum poststempel onleesbaar, wellicht 1936 op basis van eeuwigdurende kalender)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.28.0 Esperanto-cursus Al Paco Oudenaarde De Boes 1932 1932 0000-00-00 432 618 01 05 28 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.28.0.jpg Drukkerij A. De Meester Groote Markt
Priskribo
0173_301.jpg Esperanto - De Audenaerdsche Groep Al Paco doet een oproep aan iedereen... De kursus zal herbeginnen den 18 october 1932 en gegeven worden in het oud-vredegerecht door G. De Boes


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.29.0 Ronse – La Paca Stelo - – Ivan H. Krestanov pri Bulgario 1938 0000-00-00 477 643 01 05 29 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.29.0.jpg Theo Laurier, Ronse
Priskribo
0255_395.jpg Ronse – La Paca Stelo organizas mardon 20 septembro [1938] grandan publikan paroladon kun lumbildoj Ivan H. Krestanov parolos pri Bulgarlando Jaro laŭ takso-ŝtampo


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.30.0 La Paca Stelo Ronse P. Kempeneers - Belgische radiopost 0000 0000-00-00 500 650 01 05 30 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.30.0.jpg Impr. Massez-Meert Renaix
Priskribo
0203_344.jpg Esperantische Groep - Groupe Esperantiste La Paco Stelo Esperantista Grupo Ronse ransche Voordracht met lichtbeelden La Paca Stelo Ronse P. Kempeneers - woensdag 14 januari – Esperanto op radio-gebied (+ zelfde tekst in het Frans) Jaar niet teruggevonden, volgens eeuwigdurende kalender mogelijk 1931


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.31.0 La Paca Stelo Ronse F. Schoofs – Esperanto als hulpwereldtaal 1930 0000-00-00 500 650 01 05 31 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.31.0.jpg Impr. Massez-Meert Renaix
Priskribo
0202_343.jpg De plaatselijke Esperantische groep "La Paca Stelo Ronse" ... voordracht van den Heer Fr. Schoofs over Esperanto als wereldhulptaal – woensdag 8 October (zonder jaar, overeenstemmende tekst in het Frans) Herneming der volledige kursus op maandag 13 October in de Vakschool St.-Ambrosius Mogelijk 1930 volgens eeuwigdurende kalender


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.32.0 XVI. Congres Catala d’Esperanto 1933 Vendrell – Im 1933 0000-00-00 650 450 01 05 32 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.32.0.jpg Imp. Rapides Valls – Tapies, 4
Priskribo
0155_282.jpg XVI. Congres Catala d’Esperanto al Vendrell 4, 5 i 6 Juny 1933 (16a Kataluna Esperanto-Kongreso)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.33.0 Antwerpen UK + IJK 1982 1982 0000-00-00 824 492 01 05 33 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.33.0.jpg C. Govaerts
Priskribo
0127_247.jpg Turisma afiŝo de Antwerpen (montranta katedralon) kun algluita teksto pri Universala Kongreso (Antwerpen) kaj Internacia Junulara Kongreso (Leuven) (1982)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.34.0 Esperanto Het international kommunikatiemiddel horizontaal 0000 0000-00-00 472 668 01 05 34 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.34.0.jpg x_01.05.34.d.jpg Offsetgrafik Bulgaria
Priskribo
0226_369.jpg Esperanto Het international kommunikatiemiddel (nederlandlingva teksto gluita sur teksto en cirila skribo) Drukker vermeld in zeer kleine letters, onderaan rechts


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.35.0 10 Jarojn Internacia Esperanto Kursejo Bulgario 1983 0000-00-00 682 472 01 05 35 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.35.0.jpg
Priskribo
0210_352.jpg 10 Jarojn Internacia Esperanto Kursejo Bulgario


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.36.0 75 jarojn Bulgara Eo Asocio – 10 jarojn Internacia Eo Kursejo 1983 0000-00-00 690 480 01 05 36 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.36.0.jpg
Priskribo
0216_359.jpg 10 jarojn Internacia Esperanto Kursejo - 75 jarojn Bulgara Esperanto Asocio – 30-VII - 28.viii.1983 - Budapes


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.37.0 Internacia Esperanto-Kursejo Bulgario 1980 0000-00-00 670 470 01 05 37 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.37.0.jpg http://data.onb.ac.at/rec/baa17498990
Priskribo
0215_358.jpg - Internacia Esperanto-Kursejo Bulgario - matene lerni, posttagmeze ferii Sofio - Pisanica - Varna (2 ekz.) Laŭ ONB ĉ. 1980


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.38.0 1a Kongreso de Studenta Tutmonda Esperantista Ligo 1966 Ruse BG 1966 0000-00-00 688 490 01 05 38 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.38.0.jpg
Priskribo
0212_354.jpg 1a Kongreso de Studenta Tutmonda Esperantista Ligo 10-17 VIII 1966 Ruse Bulgario


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.39.0 IFEF – XXa Jubilea Kongreso 1968 Varna 1968 0000-00-00 698 490 01 05 39 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.39.0.jpg
Priskribo
0211_353.jpg IFEF – XXa Jubilea Kongreso 11-17.V.1968 Varna (fervojistoj)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.40.0 6a Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco – IMEK – Krakovo 1987 0000-00-00 680 480 01 05 40 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.40.0.jpg
Priskribo
0214_357.jpg 6a Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco – IMEK – 20-24 julio 1987 Krakovo


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.41.0 Reĝa Bruĝa Grupo - Leert de internationale hulptaal Esperanto 1935 2019-02-22 620 427 01 05 41 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.41.0.jpg Walleyndruk Brugge
Priskribo
Reĝa Bruĝa Grupo - Leert de internationale hulptaal Esperanto / Apprenez la langue auxiliaire Esperanto. Aankondiging cursus in Gasthof Gouden Hoorn te Brugge op vrijdag 11 okotober 1935. Affiche oorspronkelijk niet in het bezit van het Fonds Vanbiervliet, maar informatie gekopieerd van www.bruggeinaffiches.be en geregistreerd als 01.00.04.0. Originele affiche ontvangen van Grégoire Maertens (via Guido Maertens) in februaro 2019.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.42.0 Atesto pri simpla kapableco - Samyn 1933 2020-10-27 350 437 01 05 42 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.42.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Flandra_Esperanto-Instituto L. Goethals, Kortrijk
Priskribo
Diplomo de la Flandra Esperanto-Instituto aljuĝita al Paŭlo Samyn post plenumo de la provoj pri simpla kapableco de la lingvo internacia Esperanto, Roeselare, la 7an de Majo 1933. La subskribintaj juĝantoj estis Leo Calloens, Aalst kaj Juliette Terryn, Gent (kaj eble tria apenaŭ videbla, tute maldekstre). De la estraranoj nur rekoneblas la subskribo de Gerard Debrouwere, Kortrijk. Diploma toegekend door het Vlaams Esperanto-Instituut aan Paul Samyn na het afleggen van de testen voor de basiskennis van het Esperanto, Roeselare, 7 mei 1933. De ondertekenende juryleden waren Leo Calloens, Aalst en Juliette Terryn, Gent (misschien is er nog een derde, nauwelijks zichtbare handtekening uiterst links). Van de bestuursleden is alleen de handtekening herkenbaar van Gerard Debrouwere, Kortrijk.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.43.0 Bonan appetiton 0000-00-00 300 428 01 05 43 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.43.0.jpg https://nl.wikipedia.org/wiki/DVV_(verzekering) accent
Priskribo
Papera subaĵo por manĝo kun 'bonan apetiton' en multaj lingvoj. Reklamilo de asekura kompanio DVV (De Volksverzekering), nun parto de Belfius Banko.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.44.0 Bonan apetiton 0000-00-00 350 430 01 05 44 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.44.0.jpg https://nl.wikipedia.org/wiki/Assurantie_van_de_Belgische_Boerenbond
Priskribo
Papera subaĵo por manĝo kun 'bonan apetiton' en pluraj lingvoj. Reklamilo de asekurkompenio ABB, nun parto de KBC-bankgrupo. (7 ekz.)


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.45.0 Desegnaĵo de du flankoj de mano 0000-00-00 393 545 01 05 45 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.45.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Akupunkturo
Priskribo
Desegnaĵo de du flankoj de mano kun teksto en Esperanto, verŝajne rilata al akupunkturo. Eble donaco de A. Van Leuven, Spanjestraat 76, Rumbeke, Belgio.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo
01.05.46.0 Diplomo de La Progreso 0000-00-00 397 320 01 05 46 0
Bildo Bildo2 Bildo3 Ligo al retejo Dezajnisto Printisto
01.05.46.0.jpg https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto_Gento
Priskribo
Blanka diplomo de Genta Esperanto-Klubo LA PROGRESO, devizo Unu Homaro = Unu Helplingvo.


Numero Titolo Jaro Dato en Kategorio Loko Mapo Afiŝo Atributo